BMP sang JPG

Chuyển đổi hàng loạt BMP sang JPG online miễn phí

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

  
     
 • {{ fileData.file_name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • hipdf conversion process Hoàn tất tải lên Đang chờ Tải lên thất bại Tập tin bị hỏng Invalid File Type! Tập tin đã được bảo mật Đang chuyển đổi Đang nén PDF {{ fileData.operateProcess + '%' }} Chuyển đổi xong {{ fileData.output_size | fileSizeFormat }}   {{ fileData.file_size | fileSizeFormat }} Thay đổi kích thước đã xong Chuyển đổi thất bại,vui lòng thử lại sau! Tập tin này đã được nén và không thể nén thêm. Nén thất bại! Thay đổi kích thước không thành công
 •   
 

Theo dõi to enable more. If you have subscribed, you need to Đăng nhập.

 • High Độ nén cao, chất lượng kém hơn
 • Medium Độ nén tốt, chất lượng tốt
 • Low Độ nén ít hơn, chất lượng cao
Thay đổi kích thước theo phần trăm:   % px px

{{ numberError }} Lưu ý: chúng tôi sẽ duy trì tỷ lệ khung hình khi thay đổi kích thước hình ảnh.

Kích thước tùy chỉnh:
Bắt đầu lại

Cách chuyển BMP sang JPG

Tải lên ảnh BMP của bạn từ thiết bị cục bộ hoặc bộ nhớ đám mây như Google Drive. Trình chuyển đổi dựa trên trình duyệt của chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển sang JPG sau khi tải lên.

Chuyển đổi BMP sang JPG an toàn

Tất cả hình ảnh bạn tải lên sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi một giờ sau khi quá trình chuyển đổi được hoàn tất. Không ai có quyền truy cập vào tập tin của bạn và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100%.

Chuyển BMP sang JPG số lượng lớn

Bạn có nhiều tập tin cần chuyển đổi sang JPG? Bạn tìm đúng nơi rồi. Bộ chuyển đổi hàng loạt của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoảng thời gian không thể tin được.

Có thể truy cập trên mọi thiết bị

HiPDF là một dịch vụ online dựa trên trình duyệt. Bạn có quyền chuyển đổi tập tin của mình khi đang di chuyển, trên bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt web.