Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

BMP sang JPG

Chuyển đổi hàng loạt BMP sang JPG online miễn phí

  
     
 • {{ fileData.file.name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • Đang tải lên

  Hoàn tất tải lên

  Đang chờ

  Tải lên thất bại

  Tập tin đã được bảo mật

  Đang xử lý

  Chuyển đổi xong

  {{ fileData.compressTip }}

  Thay đổi kích thước đã xong

  Chuyển đổi thất bại! Nén thất bại! Tập tin này đã được nén và không thể nén thêm. Thay đổi kích thước không thành công
 •    
 •   
 
Thay đổi kích thước theo phần trăm:   % px px

{{ numberError }} Lưu ý: chúng tôi sẽ duy trì tỷ lệ khung hình khi thay đổi kích thước hình ảnh.

Kích thước tùy chỉnh:

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển BMP sang JPG

Tải lên ảnh BMP của bạn từ thiết bị cục bộ hoặc bộ nhớ đám mây như Google Drive. Trình chuyển đổi dựa trên trình duyệt của chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển sang JPG sau khi tải lên.

Chuyển đổi BMP sang JPG an toàn

Tất cả hình ảnh bạn tải lên sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi một giờ sau khi quá trình chuyển đổi được hoàn tất. Không ai có quyền truy cập vào tập tin của bạn và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100%.

Chuyển BMP sang JPG số lượng lớn

Bạn có nhiều tập tin cần chuyển đổi sang JPG? Bạn tìm đúng nơi rồi. Bộ chuyển đổi hàng loạt của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoảng thời gian không thể tin được.

Có thể truy cập trên mọi thiết bị

Hipdf là một dịch vụ online dựa trên trình duyệt. Bạn có quyền chuyển đổi tập tin của mình khi đang di chuyển, trên bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt web.