Trình Chuyển PDF sang Excel

Chuyển đổi dữ liệu PDF sang bảng tính Excel

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
OCR Cài đặt
OCR will make scanned PDF documents editable.
  
     
 • {{ fileData.file_name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • hipdf conversion process Hoàn tất tải lên Đang chờ Tải lên thất bại Tập tin bị hỏng Invalid File Type! Tập tin đã được bảo mật Đang chuyển đổi Đang nén PDF {{ fileData.operateProcess + '%' }} {{ fileData.output_size | fileSizeFormat }}   {{ fileData.file_size | fileSizeFormat }} Chuyển đổi xong Chuyển đổi thất bại Chuyển đổi thất bại,vui lòng thử lại sau! Nén thất bại!
 •    
 •   
 

Theo dõi to enable more. If you have subscribed, you need to Đăng nhập.

 • High Độ nén cao, chất lượng kém hơn
 • Medium Độ nén tốt, chất lượng tốt
 • Low Độ nén ít hơn, chất lượng cao
Bắt đầu lại

Tip

This feature can only be used by Premium users, you need to purchase HiPDF Pro

Cách chuyển PDF sang Excel

Đầu tiên kéo và thả tập tin vào hộp hoặc chỉ cần nhấp vào Chọn tập tin để tải tập tin PDF của bạn lên. Sau đó, máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển tập tin PDF của bạn thành định dạng có thể chỉnh sửa là XLSX trong Excel và bạn chỉ cần tải xuống.

Bảo mật an ninh

Quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Sau khi chuyển PDF sang Excel, chúng tôi luôn xóa các tập tin khỏi máy chủ sau một giờ. Không có tập tin nào hoặc nội dung nào được sử dụng lần thứ hai.

Chuyển PDF sang Excel miễn phí

Dịch vụ online này hoàn toàn miễn phí. Sẽ không có giới hạn về số lượng tập tin được xử lý và cũng không cần phải tạo tài khoản.

Chúng tôi hỗ trợ nhiều nền tảng

Chúng tôi chuyển đổi PDF sang Excel trên tất cả nền tảng, bất kể bạn sử dụng hệ điều hành nào - Windows, Mac hoặc Linux.