Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

RTF sang PDF

Chuyển tập tin RTF sang PDF online miễn phí

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi %…

Tính năng này chỉ khả dụng với người đăng ký Hipdf Pro.

Chuyển đổi không có OCR

Hoàn tất tải lên
Đây là tài liệu PDF được quét, thực hiện OCR sẽ cho phép bạn chỉnh sửa văn bản sau khi được chuyển đổi. Tập tin PDF có chứa các trang đã quét, nếu bạn muốn chuyển đổi tập tin PDF này thành tài liệu có thể chỉnh sửa miễn phí khi sử dụng công cụ OCR mạnh mẽ của chúng tôi, xin hãy đăng nhập trước.

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
Thay đổi ngôn ngữ

Chuyển đổi không có OCR


Bỏ qua để tiếp tục chuyển đổi mà không dùng công cụ OCR >

Chuyển đổi đã xong!

Đang tải lên


Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật
Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Làm sao để chuyển RTF sang PDF

Tải lên tập tin RTF của bạn bằng cách thả tập tin vào ô phía trên hoặc nhấp vào nút "Chọn tập tin". Máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển tập tin đó sang PDF ngay lập tức. Sau đó, bạn có thể tải tập tin PDF xuống máy tính của mình.

Chúng tôi giữ cho các tập tin của bạn an toàn!

Tất cả các tập tin RTF và PDF của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi 60 phút sau khi việc chuyển đổi hoàn tất. Không ai có thể truy cập các tập tin đó và quyền riêng tư của bạn được đảm bảo 100%.

Trình chuyển RTF sang PDF miễn phí

Trình chuyển PDF online này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi tài liệu RTF của bạn thành một tập tin PDF miễn phí. Bạn không bắt buộc phải đăng ký hoặc cài đặt phần mềm trên máy tính.

Có thể truy cập nhiều thiết bị

Công cụ chuyển RTF sang PDF miễn phí này hoạt động trên mọi thiết bị. Hãy sử dụng nó trên PC, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, tất cả những gì bạn cần chỉ là trình duyệt web.