PPT sang PDF

Chuyển đổi Powerpoint sang PDF online

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
OCR Cài đặt
OCR will make scanned PDF documents editable.
  
     
 • {{ fileData.file_name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • hipdf conversion process Hoàn tất tải lên Đang chờ Tải lên thất bại Tập tin bị hỏng Invalid File Type! Tập tin đã được bảo mật Đang chuyển đổi Đang nén PDF {{ fileData.operateProcess + '%' }} {{ fileData.output_size | fileSizeFormat }}   {{ fileData.file_size | fileSizeFormat }} Chuyển đổi xong Chuyển đổi thất bại Chuyển đổi thất bại,vui lòng thử lại sau! Nén thất bại!
 •    
 •   
 

Theo dõi to enable more. If you have subscribed, you need to Đăng nhập.

 • High Độ nén cao, chất lượng kém hơn
 • Medium Độ nén tốt, chất lượng tốt
 • Low Độ nén ít hơn, chất lượng cao
Bắt đầu lại

Tip

This feature can only be used by Premium users, you need to purchase HiPDF Pro

Cách chuyển PPT sang PDF

Tải lên tập tin PPT hoặc PPTX của bạn bằng cách kéo và thả tập tin vào hộp hoặc chỉ cần nhấp vào nút tìm và chọn tập tin đó. Tập tin của bạn sẽ được chuyển đổi thành PDF và sẵn sàng tải xuống.

Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Sau khi chuyển đổi từ Powerpoint sang PDF, tất cả các tập tin của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ khi quá trình đã được xử lý xong. Quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100%.

Chuyển PPT sang PDF miễn phí

Dịch vụ online này được cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể chuyển bao nhiêu tài liệu PPT thành tập tin PDF tuỳ ý vì không có giới hạn.

Hỗ trợ tất cả nền tảng

Ứng dụng web dựa trên trình duyệt này hoạt động hoàn hảo trên tất cả thiết bị: Windows, Mac và Linux. Nó cũng hỗ trợ tất cả các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, IE và Safari.