Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

Hình ảnh sang Văn bản

Chuyển hình ảnh của bạn sang txt, trích xuất văn bản từ hình ảnh

  • {{ fileData.file.name | subLengthStr(14) }}

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
Thay đổi ngôn ngữ

{{ fileData.file.name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi

Tính năng này dựa trên công nghệ OCR, xin hãy đăng nhập trước.

Tính năng này chỉ khả dụng với người đăng ký Hipdf Pro.

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tập tin sau bị hỏng và không thể được chuyển đổ.

Tập tin sau bị hỏng và không thể chuyển đổi.

  • {{ failedFile }}
Chuyển đổi đã xong!

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển hình ảnh thành văn bản

Nhấp vào nút Chọn tập tin để chọn và tải lên hình ảnh từ thiết bị nội bộ của bạn hoặc bạn có thể tải lên từ bộ lưu trữ đám mây như Google Drive, Dropbox, Box hoặc One Drive. Hình ảnh của bạn sẽ được chuyển đổi ngay thành tập tin văn bản sau vài giây.

Chuyển đổi online an toàn

Cả trang web và tập tin được chuyển đều được bảo vệ nghiêm ngặt bằng mức độ mã hóa SSL cao nhất. Sự riêng tư của bạn được đảm bảo 100%.

OCR mạnh mẽ của chúng tôi cải thiện năng suất của bạn.

Không còn phải gõ lại các văn bản từ hình ảnh nữa! Công cụ OCR mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nhận dạng chính xác các văn bản từ hình ảnh của bạn và xuất ra định dạng văn bản có thể chỉnh sửa. Vâng, bây giờ bạn đã có tài liệu năng suất cao hơn!

Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ

Là một ứng dụng online trên trang web, Hipdf hoạt động độc lập với hệ điều hành của bạn. Dù cho bạn sử dụng Windows, MacOS hay Linux.