Hình ảnh sang Văn bản

Chuyển hình ảnh của bạn sang txt, trích xuất văn bản từ hình ảnh

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

This feature is only available to HiPDF Pro subscribers. Subscribe now to use it, or you can download the desktop version for offline use.

Đã là Người Đăng ký Pro? Đăng nhập >

OCR Cài đặt Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
  •  

    {{ fileData.file_name | subLengthStr(14) }}

Đang chuyển đổi

{{ fileData.file_name | subLengthStr(80) }}

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tin sau bị hỏng và không thể ghép.

Tập tin sau bị hỏng và không thể ghép.

  • {{ failedFile }}

Done!

Bắt đầu lại

Cách chuyển hình ảnh thành văn bản

Nhấp vào nút Chọn tập tin để chọn và tải lên hình ảnh từ thiết bị nội bộ của bạn hoặc bạn có thể tải lên từ bộ lưu trữ đám mây như Google Drive, Dropbox, Box hoặc One Drive. Hình ảnh của bạn sẽ được chuyển đổi ngay thành tập tin văn bản sau vài giây.

Chuyển đổi online an toàn

Cả trang web và tập tin được chuyển đều được bảo vệ nghiêm ngặt bằng mức độ mã hóa SSL cao nhất. Sự riêng tư của bạn được đảm bảo 100%.

OCR mạnh mẽ của chúng tôi cải thiện năng suất của bạn.

Không còn phải gõ lại các văn bản từ hình ảnh nữa! Công cụ OCR mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nhận dạng chính xác các văn bản từ hình ảnh của bạn và xuất ra định dạng văn bản có thể chỉnh sửa. Vâng, bây giờ bạn đã có tài liệu năng suất cao hơn!

Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ

Là một ứng dụng online trên trang web, HiPDF hoạt động độc lập với hệ điều hành của bạn. Dù cho bạn sử dụng Windows, MacOS hay Linux.