Word sang PDF

Dễ dàng chuyển đổi tập tin DOC và DOCX sang PDF

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
OCR Cài đặt
OCR will make scanned PDF documents editable.
  
     
 • {{ fileData.file_name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • hipdf conversion process Hoàn tất tải lên Đang chờ Tải lên thất bại Tập tin bị hỏng Invalid File Type! Tập tin đã được bảo mật Đang chuyển đổi Đang nén PDF {{ fileData.operateProcess + '%' }} {{ fileData.output_size | fileSizeFormat }}   {{ fileData.file_size | fileSizeFormat }} Chuyển đổi xong Chuyển đổi thất bại Chuyển đổi thất bại,vui lòng thử lại sau! Nén thất bại!
 •    
 •   
 

Theo dõi to enable more. If you have subscribed, you need to Đăng nhập.

 • High Độ nén cao, chất lượng kém hơn
 • Medium Độ nén tốt, chất lượng tốt
 • Low Độ nén ít hơn, chất lượng cao
Bắt đầu lại

Tip

This feature can only be used by Premium users, you need to purchase HiPDF Pro

Cách chuyển Word sang PDF

Tải lên tập tin DOC hoặc DOCX bằng cách thả tập tin vào hộp hoặc chỉ cần nhấp vào nút để chọn tập tin đó. Tập tin của bạn sẽ được chuyển đổi sang PDF ngay lập tức và sẵn sàng tải xuống.

Tập tin của bạn an toàn với chúng tôi

Tất cả tập tin Word và PDF của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ sau một giờ khi quá trình được xử lý xong. Không ai có quyền truy cập tập tin của bạn và quyền riêng tư được bảo vệ.

Chuyển Word sang PDF miễn phí

Không cần đăng ký hoặc cài đặt. Dịch vụ online này cung cấp cho bạn một phương pháp chuyển đổi Word sang PDF hoàn toàn miễn phí mà không bị bất kỳ giới hạn hoặc hạn chế nào.

Hỗ trợ tất cả nền tảng

Dù cho bạn sử dụng hệ điều hành nào. Trình chuyển Word sang PDF của chúng tôi hoạt động trên tất cả.