Trình Chuyển PDF sang EPUB

Chuyển đổi tập tin PDF sang ebook EPUB

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
OCR Cài đặt
OCR will make scanned PDF documents editable.
  
     
 • {{ fileData.file_name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • hipdf conversion process Hoàn tất tải lên Đang chờ Tải lên thất bại Tập tin bị hỏng Invalid File Type! Tập tin đã được bảo mật Đang chuyển đổi Đang nén PDF {{ fileData.operateProcess + '%' }} {{ fileData.output_size | fileSizeFormat }}   {{ fileData.file_size | fileSizeFormat }} Chuyển đổi xong Chuyển đổi thất bại Chuyển đổi thất bại,vui lòng thử lại sau! Nén thất bại!
 •    
 •   
 

Theo dõi to enable more. If you have subscribed, you need to Đăng nhập.

 • High Độ nén cao, chất lượng kém hơn
 • Medium Độ nén tốt, chất lượng tốt
 • Low Độ nén ít hơn, chất lượng cao
Bắt đầu lại

Tip

This feature can only be used by Premium users, you need to purchase HiPDF Pro

Cách chuyển PDF sang EPUB

Tải lên tập tin PDF của bạn bằng cách nhấp vào nút Chọn Tập tin hoặc kéo và thả tập tin vào hộp. Sau đó, máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển tập tin PDF của bạn sang tài liệu eBook EPUB.

Bảo vệ sự bảo mật tập tin

Tất cả tập tin PDF và EPUB của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ sau một giờ. Không ai có quyền truy cập vào tập tin của bạn và quyền riêng tư được bảo vệ.

Trình chuyển PDF sang EPUB miễn phí

Không cần đăng ký hoặc xuống phần mềm. Bạn có thể sử dụng công cụ chuyển đổi online này để chuyển đổi PDF sang EPUB không giới hạn thời gian. Và hoàn toàn miễn phí.

Chúng tôi hỗ trợ tất cả nền tảng

Chúng tôi không phân biệt các nền tảng và đều có thể chuyển PDF sang EPUB cho dù bạn sử dụng Windows, Mac hay Linux.