Chương trình chỉnh sửa hình ảnh online

Thay đổi kích thước hình ảnh dễ dàng bằng cách xác định phần trăm

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

  
     
 • {{ fileData.file_name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • hipdf conversion process Hoàn tất tải lên Đang chờ Tải lên thất bại Tập tin bị hỏng Invalid File Type! Tập tin đã được bảo mật Đang chuyển đổi Đang nén PDF {{ fileData.operateProcess + '%' }} Chuyển đổi xong {{ fileData.output_size | fileSizeFormat }}   {{ fileData.file_size | fileSizeFormat }} Thay đổi kích thước đã xong Chuyển đổi thất bại,vui lòng thử lại sau! Tập tin này đã được nén và không thể nén thêm. Nén thất bại! Thay đổi kích thước không thành công
 •   
 

Theo dõi to enable more. If you have subscribed, you need to Đăng nhập.

 • High Độ nén cao, chất lượng kém hơn
 • Medium Độ nén tốt, chất lượng tốt
 • Low Độ nén ít hơn, chất lượng cao
Thay đổi kích thước theo phần trăm:   % px px

{{ numberError }} Lưu ý: chúng tôi sẽ duy trì tỷ lệ khung hình khi thay đổi kích thước hình ảnh.

Kích thước tùy chỉnh:
Bắt đầu lại

Làm sao để thay đổi kích thước hình ảnh

Chọn và tải lên một hình ảnh từ máy tính của bạn hoặc chỉ đơn giản là kéo và thả nó vào khu vực thả. Sau đó, bạn có thể xác định phần trăm và nhấp vào nút "Thay đổi kích thước" để bắt đầu quá trình thay đổi.

Chương trình chỉnh sửa hình ảnh an toàn

Tất cả hình ảnh do bạn tải lên sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi tự động sau 60 phút khi xử lý xong. Không ai có thể truy cập hình ảnh đó và quyền riêng tư của bạn được bảo đảm nghiêm ngặt.

Truy cập miễn phí vào bộ nhớ đám mây

Bạn có thể tải lên hình ảnh không chỉ từ thiết bị của mình mà còn từ bộ nhớ đám mây như Google Drive và Dropbox. Sau khi xử lý, bạn cũng có thể lưu hình ảnh đã thay đổi kích thước vào bộ nhớ Đám mây.

Mọi hệ điều hành đều được hỗ trợ

HiPDF là một ứng dụng online dựa trên đám mây. Cho dù bạn sử dụng hệ điều hành nào, nó đều hoạt động độc lập.