Xoay hình ảnh

Dễ dàng xoay hình ảnh của bạn sang hướng bạn thích

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

  • {{ fileData.file_name | subLengthStr(14) }}

Theo dõi to enable more. If you have subscribed, you need to Đăng nhập.

Bắt đầu lại

Làm sao để xoay hình ảnh

Nhấp vào "Chọn tập tin" để chọn và tải lên hình ảnh của bạn từ thiết bị của bạn hoặc chỉ đơn giản là kéo và thả vào ô ở trên. Sau khi tải lên, bạn sẽ thấy thumbnail của hình ảnh của mình. Hai biểu tượng xuất hiện dưới mỗi thumbnail. Nhấp vào biểu tượng bên trái để xoay trái và bên phải để xoay phải.

Xử lý tập tin an toàn

Tất cả hình ảnh bạn tải lên sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi 1 giờ sau khi đã được xử lý xong. Không ai có thể truy cập vào những hình ảnh và quyền riêng tư được đảm bảo.

Đã truy cập bộ nhớ đám mây

Bạn có thể tải lên hình ảnh của mình không chỉ từ thiết bị mà còn từ bộ nhớ đám mây bạn thích (Google Drive, Dropbox, One Drive và Box được hỗ trợ). Sau khi xử lý, bạn cũng có thể lưu hình ảnh được xoay trực tiếp vào Bộ nhớ đám mây.

Hỗ trợ xuyên nền tảng

Công cụ này chạy trong trình duyệt, tức là nó hỗ trợ tất cả các loại hệ điều hành: bất kể đó là Windows, Mac hay Linux.