Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

Xoay hình ảnh

Dễ dàng xoay hình ảnh của bạn sang hướng bạn thích

  • {{ fileData.file.name | subLengthStr(14) }}


Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Làm sao để xoay hình ảnh

Nhấp vào "Chọn tập tin" để chọn và tải lên hình ảnh của bạn từ thiết bị của bạn hoặc chỉ đơn giản là kéo và thả vào ô ở trên. Sau khi tải lên, bạn sẽ thấy thumbnail của hình ảnh của mình. Hai biểu tượng xuất hiện dưới mỗi thumbnail. Nhấp vào biểu tượng bên trái để xoay trái và bên phải để xoay phải.

Xử lý tập tin an toàn

Tất cả hình ảnh bạn tải lên sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi 1 giờ sau khi đã được xử lý xong. Không ai có thể truy cập vào những hình ảnh và quyền riêng tư được đảm bảo.

Đã truy cập bộ nhớ đám mây

Bạn có thể tải lên hình ảnh của mình không chỉ từ thiết bị mà còn từ bộ nhớ đám mây bạn thích (Google Drive, Dropbox, One Drive và Box được hỗ trợ). Sau khi xử lý, bạn cũng có thể lưu hình ảnh được xoay trực tiếp vào Bộ nhớ đám mây.

Hỗ trợ xuyên nền tảng

Công cụ này chạy trong trình duyệt, tức là nó hỗ trợ tất cả các loại hệ điều hành: bất kể đó là Windows, Mac hay Linux.