Trình Chuyển PDF sang Word

Dễ dàng chuyển đổi tài liệu PDF sang Word

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
OCR Cài đặt
OCR will make scanned PDF documents editable.
  
     
 • {{ fileData.file_name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • hipdf conversion process Hoàn tất tải lên Đang chờ Tải lên thất bại Tập tin bị hỏng Invalid File Type! Tập tin đã được bảo mật Đang chuyển đổi Đang nén PDF {{ fileData.operateProcess + '%' }} {{ fileData.output_size | fileSizeFormat }}   {{ fileData.file_size | fileSizeFormat }} Chuyển đổi xong Chuyển đổi thất bại Chuyển đổi thất bại,vui lòng thử lại sau! Nén thất bại!
 •    
 •   
 

Theo dõi to enable more. If you have subscribed, you need to Đăng nhập.

 • High Độ nén cao, chất lượng kém hơn
 • Medium Độ nén tốt, chất lượng tốt
 • Low Độ nén ít hơn, chất lượng cao
Bắt đầu lại

Tip

This feature can only be used by Premium users, you need to purchase HiPDF Pro

Cách chuyển PDF sang Word

Chỉ cần tải tập tin của bạn lên bằng cách nhấp vào nút Chọn Tập Tin hoặc kéo và thả tập tin của bạn vào vùng thả. Sau đó, chỉ cần đợi tập tin PDF được chuyển sang Word và tải tập tin xuống.

Đảm bảo bảo mật tập tin

Tất cả các tập tin đã tải lên sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ. Không ai có quyền truy cập vào tập tin của bạn và quyền riêng tư được bảo vệ 100%.

Dễ dàng sử dụng và miễn phí

Không cần đăng ký và không cần tải phần mềm. Trình chuyển đổi online miễn phí này có thể cho bạn chất lượng chuyển đổi tuyệt vời như một phần mềm máy tính để bàn cao cấp.

Hoạt động trên mọi nền tảng

HiPDF dựa trên trình duyệt và hoạt động trên mọi nền tảng. Bạn sử dụng Mac, Windows hoặc Linux đều không thành vấn đề.