Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

Ghép PDF

Cách dễ nhất để kết hợp các tập tin PDF

  • {{ fileData.file.name | subLengthStr(14) }}

{{ fileData.file.name | subLengthStr(80) }}

Đang ghép

Một số tập tin đã được ghép thành công!

Các tin sau bị hỏng và không thể ghép.

Tập tin sau bị hỏng và không thể ghép.

  • {{ failedFile }}
Tập tin PDF của bạn đã được ghép thành công!

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách ghép các tập tin PDF

Tải lên và thêm tập tin PDF của bạn vào để ghép bằng cách kéo và thả vào hộp ở trên hoặc nhấp vào Chọn tập tin. Sau đó nhấp vào nút bắt đầu ghép chúng thành một tập tin PDF duy nhất và tải xuống.

An toàn và bảo mật

Tất cả các tập tin PDF được bạn thêm vào sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi trong vòng một giờ. Không ai có thể truy cập các tập tin đó và quyền riêng tư của bạn được đảm bảo 100%.

Miễn phí sử dụng không giới hạn

Việc ghép tập tin PDF online này cho phép bạn dễ dàng kết hợp nhiều tập tin PDF thành một tài liệu PDF miễn phí mà không giới hạn, hạn chế hoặc các chướng ngại vật ẩn.

Hoạt động trên tất cả hệ điều hành

Việc ghép tập tin PDF online này hoạt động trên trình duyệt. Điều đó có nghĩa là nó hỗ trợ tất cả các loại hệ điều hành: Windows, Mac và Linux.