Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

Mở khóa PDF

Xóa mật khẩu khỏi tập tin PDF và mở khóa tài liệu được bảo mật

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Đang tải lên

Tập tin PDF của bạn hiện đã được mở khoá!


Đang mở khoá PDF

Mở khoá thất bại

Tập tin này đã được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy cung cấp mật khẩu để chúng tôi có thể mở khóa giúp bạn.

Không cần giải mã

Tập tin này không được bảo vệ bằng mật khẩu, không cần mở khóa.

Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách mở khóa tập tin PDF

Tải lên tập tin PDF đã được bảo vệ bằng mật khẩu của bạn bằng cách kéo và thả tập tin vào hộp thả hoặc chỉ cần nhấp vào nút Chọn Tập tin. Sau khi đã thêm tập tin, hãy nhập mật khẩu chính xác và nhấp vào nút để xác nhận.

100% sử dụng an toàn

Tất cả các thông tin và quá trình truyền tập tin luôn được bảo đảm với mức độ mã hóa SSL cao nhất. Và chúng tôi luôn xóa thông tin vĩnh viễn khỏi máy chủ sau một giờ. Quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100%.

Dễ dàng mở khóa tập tin PDF của bạn với chi phí bằng không

Tất cả các tập tin được xử lý trong đám mây và không cần tải xuống hoặc cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Không cần đăng ký làm thành viên. Công cụ loại bỏ mật khẩu online này hoàn toàn miễn phí.

Hỗ trợ các thiết bị và trình duyệt phổ biến

Đây là một ứng dụng web hoạt động trên trình duyệt, chúng tôi có thể hỗ trợ tất cả các loại hệ điều hành như Windows, Mac và Linux và nhiều trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, IE và Safari.