Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

PDF sang HTML

Chuyển PDF sang HTML

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi %…

Tính năng này chỉ khả dụng với người đăng ký Hipdf Pro.

Chuyển đổi không có OCR

Hoàn tất tải lên
Đây là tài liệu PDF được quét, thực hiện OCR sẽ cho phép bạn chỉnh sửa văn bản sau khi được chuyển đổi. Tập tin PDF có chứa các trang đã quét, nếu bạn muốn chuyển đổi tập tin PDF này thành tài liệu có thể chỉnh sửa miễn phí khi sử dụng công cụ OCR mạnh mẽ của chúng tôi, xin hãy đăng nhập trước.

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
Thay đổi ngôn ngữ

Chuyển đổi không có OCR


Bỏ qua để tiếp tục chuyển đổi mà không dùng công cụ OCR >

Chuyển đổi đã xong!

Đang tải lên


Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật
Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển PDF sang HTML

Chọn và tải lên tập tin PDF của bạn từ Dropbox hoặc Google Drive hoặc chỉ cần nhấp vào nút Chọn Tập tin cho trình duyệt từ thiết bị của bạn. Sau đó, bạn có thể tải xuống khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.

Chúng tôi quan tâm đến sự riêng tư của bạn

Tất cả các tập tin PDF và HTML của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Không ai có thể truy cập vào các tập tin đó và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100%.

Chương trình chuyển PDF sang HTML miễn phí

Chương trình chuyển PDF online này cho phép bạn dễ dàng chuyển tập tin PDF thành các tập tin HTML miễn phí không bị giới hạn. Không cần đăng ký hoặc cài đặt.

Hỗ trợ đa nền tảng

Công cụ chuyển PDF sang HTML của chúng tôi hoạt động trên tất cả các nền tảng. Nó cũng hỗ trợ tất cả các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, IE & Safari.