Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

Đăng ký Hipdf Pro

Tối đa hóa năng suất của bạn với quyền truy cập không giới hạn vào các công cụ của chúng tôi

 • Hàng tháng

  Thanh toán định kỳ
  Hủy bất cứ lúc nào

  {{ currentLangPrice.monthly }} {{ currentLangPrice.currency }} {{ currentLangPrice.monthly }} {{ currentLangPrice.currency }} {{ currentLangPrice.currency }} {{ currentLangPrice.monthly }}

 • Tiết kiệm 33%

  Hàng năm

  Thanh toán định kỳ
  Hủy bất cứ lúc nào

  {{ currentLangPrice.annually }} {{ currentLangPrice.currency }} {{ currentLangPrice.annually }} {{ currentLangPrice.currency }} {{ currentLangPrice.currency }} {{ currentLangPrice.annually }}

Hipdf Pro bao gồm:

 • Truy cập không giới hạn vào tất cả các công cụ
 • Xử lý hàng loạt
 • Kích thước tập tin lớn hơn cho mỗi tác vụ
 • Chuyển đổi & nén qua email
 • Truy cập vào OCR
 • Xử lý tập tin được ưu tiên cao
 • Hỗ trợ qua email bằng tiếng Anh
 • Không Quảng cáo

Xem thêm các ưu điểm Pro