Đăng ký Hipdf Pro

Tối đa hóa năng suất của bạn với quyền truy cập không giới hạn vào các công cụ của chúng tôi

 • Hàng tháng

  Thanh toán định kỳ
  Hủy bất cứ lúc nào

  {{ currentLangPrice.monthly }} {{ currentLangPrice.currency }} {{ currentLangPrice.monthly }} {{ currentLangPrice.currency }} {{ currentLangPrice.currency }} {{ currentLangPrice.monthly }}$ 6

 • Hàng năm

  Thanh toán định kỳ
  Hủy bất cứ lúc nào

  {{ currentLangPrice.annually }} {{ currentLangPrice.currency }} {{ currentLangPrice.annually }} {{ currentLangPrice.currency }} {{ currentLangPrice.currency }} {{ currentLangPrice.annually }}$ 48

Hipdf Pro bao gồm:

 • Truy cập không giới hạn vào tất cả các công cụ
 • Xử lý hàng loạt
 • Kích thước tập tin lớn hơn cho mỗi tác vụ
 • Lịch sử tập tin cuối cùng
 • Truy cập vào OCR
 • Xử lý tập tin được ưu tiên cao

Xem thêm các ưu điểm Pro >

We Promise

 • Confidentiality

  All files uploaded are permanently deleted within 60 minutes after processing.

 • 30-day Money Back

  We promise up to 30-day money back guarantee.

 • Rapid Service

  Your satisfaction is our top priority. We provide you really fast service.

Liên hệ chúng tôi