Trình Chuyển hình ảnh sang PDF

Chuyển đổi ảnh sang PDF (hỗ trợ định dạng JPG, PNG, TIFF, BMP và GIF)