Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

Sắp xếp lại các trang PDF

Sắp xếp lại các trang PDF bằng cách kéo và thả thumbnail của trang

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

Đang tải lên


Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật
Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý
Đang chuyển đổi

Hoàn thành!
Xong! tập tin PDF của bạn đã được sắp xếp lại thành công!

  • {{ filePage.id }}

Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách sắp xếp lại các trang bằng PDF

Tải lên tập tin PDF của bạn bằng cách kéo tập tin vào ô hoặc chỉ cần nhấp vào nút Chọn tập tin để chọn tập tin đó. Sau khi tải lên, bạn sẽ thấy thumbnail của mọi trang tài liệu của mình, sau đó bạn có thể sắp xếp lại các trang bằng cách chọn và di chuyển thumbnail của trang đến vị trí mới.

Chỉnh sửa PDF an toàn

Tất cả các tập tin PDF được tải lên sẽ bị xóa vĩnh viễn 1 giờ sau khi được xử lý. Không ai có thể truy cập vào các tập tin này và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100%.

Dễ sử dụng

Dịch vụ PDF online này cho phép bạn dễ dàng thay đổi thứ tự trang trong tập tin PDF của bạn. Không cần tải xuống!

Mọi hệ điều hành đều được hỗ trợ

Hipdf là ứng dụng hoạt động trên web. Dù bạn sử dụng Windows, MacOS hoặc Linux cũng đều được hỗ trợ.