TXT sang PDF

Chuyển đổi tập tin TXT sang PDF online miễn phí

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
OCR Cài đặt
OCR will make scanned PDF documents editable.
  
     
 • {{ fileData.file_name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • hipdf conversion process Hoàn tất tải lên Đang chờ Tải lên thất bại Tập tin bị hỏng Invalid File Type! Tập tin đã được bảo mật Đang chuyển đổi Đang nén PDF {{ fileData.operateProcess + '%' }} {{ fileData.output_size | fileSizeFormat }}   {{ fileData.file_size | fileSizeFormat }} Chuyển đổi xong Chuyển đổi thất bại Chuyển đổi thất bại,vui lòng thử lại sau! Nén thất bại!
 •    
 •   
 

Theo dõi to enable more. If you have subscribed, you need to Đăng nhập.

 • High Độ nén cao, chất lượng kém hơn
 • Medium Độ nén tốt, chất lượng tốt
 • Low Độ nén ít hơn, chất lượng cao
Bắt đầu lại

Tip

This feature can only be used by Premium users, you need to purchase HiPDF Pro

Cách chuyển TXT sang PDF

Tải tập tin TXT của bạn lên bằng cách thả vào hộp ở trên hoặc nhấp vào Chọn tập tin. Máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển đổi sang PDF ngay lập tức. Sau đó, bạn có thể lưu tập tin PDF vào máy tính của mình.

Chúng tôi giữ cho tập tin của bạn luôn an toàn

Tất cả tập tin TXT và PDF của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi một giờ sau khi việc chuyển đổi hoàn tất. Không ai có thể truy cập vào các tập tin đó và quyền riêng tư của bạn được đảm bảo 100%.

Trình chuyển TXT sang PDF miễn phí

Công cụ chuyển đổi PDF online này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi tài liệu TXT của mình thành một tập tin PDF miễn phí. Bạn không bắt buộc phải tạo tài khoản hoặc tải phần mềm máy tính.

Hoạt động trên mọi hệ điều hành

Trình chuyển đổi TXT sang PDF hoạt động trên tất cả các máy tính. Và bất cứ hệ điều hành nào mà bạn đang sử dụng.