Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

TXT sang PDF

Chuyển đổi tập tin TXT sang PDF online miễn phí

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi %…

Tính năng này chỉ khả dụng với người đăng ký Hipdf Pro.

Chuyển đổi không có OCR

Hoàn tất tải lên
Đây là tài liệu PDF được quét, thực hiện OCR sẽ cho phép bạn chỉnh sửa văn bản sau khi được chuyển đổi. Tập tin PDF có chứa các trang đã quét, nếu bạn muốn chuyển đổi tập tin PDF này thành tài liệu có thể chỉnh sửa miễn phí khi sử dụng công cụ OCR mạnh mẽ của chúng tôi, xin hãy đăng nhập trước.

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
Thay đổi ngôn ngữ

Chuyển đổi không có OCR


Bỏ qua để tiếp tục chuyển đổi mà không dùng công cụ OCR >

Chuyển đổi đã xong!

Đang tải lên


Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật
Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển TXT sang PDF

Tải tập tin TXT của bạn lên bằng cách thả vào hộp ở trên hoặc nhấp vào Chọn tập tin. Máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển đổi sang PDF ngay lập tức. Sau đó, bạn có thể lưu tập tin PDF vào máy tính của mình.

Chúng tôi giữ cho tập tin của bạn luôn an toàn

Tất cả tập tin TXT và PDF của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi một giờ sau khi việc chuyển đổi hoàn tất. Không ai có thể truy cập vào các tập tin đó và quyền riêng tư của bạn được đảm bảo 100%.

Trình chuyển TXT sang PDF miễn phí

Công cụ chuyển đổi PDF online này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi tài liệu TXT của mình thành một tập tin PDF miễn phí. Bạn không bắt buộc phải tạo tài khoản hoặc tải phần mềm máy tính.

Hoạt động trên mọi hệ điều hành

Trình chuyển đổi TXT sang PDF hoạt động trên tất cả các máy tính. Và bất cứ hệ điều hành nào mà bạn đang sử dụng.