Trình Chỉnh sửa PDF online

Chỉnh sửa tập tin PDF trực tiếp trong trình duyệt web của bạn

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

Done!

Hoàn thành! Tài liệu đã chỉnh sửa hiện đã sẵn sàng để tải xuống.

Bắt đầu lại

Đang tải lên

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

conversion process

Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật

Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

Cách chỉnh sửa tập tin PDF

Nhấp vào nút Chọn Tập tin hay chỉ cần kéo và thả tập tin PDF vào hộp ở trên. Sau đó bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa tài liệu online và lưu tài liệu rồi tải xuống sau khi chỉnh sửa xong.

Chỉnh sửa PDF online an toàn

Cả trang web và việc truyền tập tin đều được bảo vệ nghiêm ngặt ở mức độ mã hóa SSL cao nhất. Quyền riêng tư của bạn được đảm bảo 100%.

Chỉnh sửa tập tin PDF online miễn phí

Không cần đăng ký. Trình chỉnh sửa PDF online này cho phép bạn thêm và chỉnh sửa văn bản, hình ảnh và hình dạng trong tập tin PDF của mình không giới hạn. Không có quảng cáo gây phiền cho bạn.

Vận hành trên tất cả thiết bị

Công cụ chỉnh sửa PDF online dựa trên web này hoạt động với tất cả các trình duyệt internet phổ biến: Chrome, Firefox, IE và Safari. Nó cũng hoạt động tốt trên tất cả các hệ thống thiết bị: Windows, Mac và Linux.

Difference between Online and Desktop PDF Editors

Online Editor

 • Long-time wait
 • Up to 10MB file size*
 • Can't edit existing content in PDF
 • Add texts, images and shapes
 • Slow conversion speed
 • Basic OCR feature (Pro)

Desktop Editor

 • 0 second wait
 • No size limits
 • Edit existing content in PDF
 • Add Watermarks, Backgrounds, Headers and Footers
 • Create fillable PDF forms
 • Limitless batch conversion mode integrated
 • 6X faster conversion speed
 • Powerful full-text OCR integrated

* HiPDF Pro subscribers enjoy much larger upload volumes for each file.

How to Edit PDF with PDFelement Pro

 • 01

  Open your PDF file in PDFelement Pro

  Click on the "Open File" button to select PDF file from your device or simply drag-and-drop the file into the program.

 • open pdf on pdfelement
 • edit pdf file on pdfelement
 • 02

  Edit PDF text

  Go to the "Edit" tab and you'll find a complete toolset to edit your PDF document. To edit text, you just need to click the "Edit" button to open the editing mode (you can switch between two different editing modes: "Line Mode" and "Paragraph Mode" ), then you can edit any piece of text in the document by tapping on the place where you want to edit. You can also edit the font size and color of the text with ease.

 • 03

  Edit PDF images

  Click the "Edit" button to enter editing mode, click the image to select it, then you will find more tools on the right hand panel such as "Rotate", "Flip", "Align" and "Crop". You can also right-click on the image and find these options from the context menu.

  To move an image, you can just drag it to the desired location. To resize an image, you can select it then drag a corner. To retain the original aspect ratio, please hold the Shift key and then drag the corner.

 • edit images on pdfelement
 • organize pdf pages on pdfelement
 • 04

  Edit PDF pages

  To organize PDF pages, please go to "Page" menu. There are many features, such as insert pages, delete pages, crop pages, split pages, extract pages and rotate pages. Feel free to manipulate PDF pages the way you need it.

HiPDF's online editing features are limited on adding texts, images or shapes, as well as annotations and signatures. If you need to edit the existing content in the original PDF file (interactive editing), please feel free to try our desktop software - PDFelement Pro.

pdfelement edit pdf document

Key Features

Edit text, images, links and pages
Edit watermarks, backgrounds, headers and footers
Annotate PDFs: including highlight, strikeout, underline, sticky notes, comments, stamps, text boxes and personalized drawing tools.
Protect PDFs. Encrypt, redact, and sign PDFs.
OCR ( Edit a scanned PDF file)

Video: How to edit PDF files with PDFelement

PDF Editing Easier and Faster

Editing PDF on the web is not as fully featured as its desktop counterpart.You can download premium desktop version of PDFelement Pro to make it easier.

Free Download for Mac