Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

Excel sang PDF

Chuyển đổi bảng tính Excel sang PDF

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi %…

Tính năng này chỉ khả dụng với người đăng ký Hipdf Pro.

Chuyển đổi không có OCR

Hoàn tất tải lên
Đây là tài liệu PDF được quét, thực hiện OCR sẽ cho phép bạn chỉnh sửa văn bản sau khi được chuyển đổi. Tập tin PDF có chứa các trang đã quét, nếu bạn muốn chuyển đổi tập tin PDF này thành tài liệu có thể chỉnh sửa miễn phí khi sử dụng công cụ OCR mạnh mẽ của chúng tôi, xin hãy đăng nhập trước.

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
Thay đổi ngôn ngữ

Chuyển đổi không có OCR


Bỏ qua để tiếp tục chuyển đổi mà không dùng công cụ OCR >

Chuyển đổi đã xong!

Đang tải lên


Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật
Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển Excel sang PDF

Tải tập tin của bạn lên bằng cách nhấp vào nút hoặc kéo và thả tập tin XLS hoặc XLSX của bạn vào vùng thả. Sau đó, chỉ cần đợi đến khi việc chuyển đổi hoàn tất và tải tập tin xuống.

Bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi quan tâm đến sự riêng tư của bạn. Đó là lý do vì sao tất cả tập tin của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ sau khi hoàn thành việc chuyển đổi từ Excel sang PDF.

Chuyển XLSX sang PDF miễn phí

Dịch vụ online này dành cho tất cả người dùng từ khắp nơi trên thế giới và là 100% miễn phí. Bạn không bắt buộc phải đăng ký hoặc chia sẻ thông tin của mình.

Chúng tôi hỗ trợ tất cả các nền tảng yêu thích của bạn

Hipdf là một ứng dụng web nhiều nền tảng dựa trên trình duyệt. Dù bạn sử dụng hệ điều hành nào, nó luôn hoạt động tốt.