Cắt ảnh

Cách nhanh nhất để cắt ảnh của bạn

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

Đang tải lên

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

conversion process

Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật

Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

Done!

Xong! Tập tin hình ảnh của bạn đã được cắt thành công!

Bắt đầu lại

{{ file.file_name }}

Cách cắt hình ảnh

Thả hình ảnh của bạn vào ô ở trên. Bạn sẽ nhìn thấy một bản xem trước của ảnh đó và một ô giới hạn xung quanh nó. Kéo ô giới hạn để điều chỉnh vùng muốn cắt đã chọn rồi nhấp vào nút để chấp nhận cắt. Sau đó, bạn có thể tải xuống hình ảnh đã cắt.

Các tập tin của bạn vẫn luôn được bảo mật riêng tư.

Tất cả các tập tin do bạn tải lên sẽ bị xóa tự động khỏi máy chủ của chúng tôi 60 phút sau khi xử lý. Không ai có thể truy cập tài liệu của bạn và quyền riêng tư được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tải lên tập tin dễ dàng

Bạn có thể tải hình ảnh của mình lên để xử lý không chỉ từ thiết bị của bạn mà còn từ bộ nhớ đám mây như Google Drive và Dropbox. Tương tự đối với các tập tin mới được tạo: chúng có thể được tải xuống thiết bị hoặc tải lên Google Drive hoặc Dropbox ngay lập tức.

Ứng dụng dựa vào web

HiPDF là một ứng dụng online dựa trên web. Nó hoạt động độc lập với hệ điều hành của bạn. Và tất cả những điều bạn cần là một trình duyệt hiện đại.