Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

GIF sang JPG

Chuyển GIF sang JPG miễn phí chỉ trong vài giây

  
     
 • {{ fileData.file.name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • Đang tải lên

  Hoàn tất tải lên

  Đang chờ

  Tải lên thất bại

  Tập tin đã được bảo mật

  Đang xử lý

  Chuyển đổi xong

  {{ fileData.compressTip }}

  Thay đổi kích thước đã xong

  Chuyển đổi thất bại! Nén thất bại! Tập tin này đã được nén và không thể nén thêm. Thay đổi kích thước không thành công
 •    
 •   
 
Thay đổi kích thước theo phần trăm:   % px px

{{ numberError }} Lưu ý: chúng tôi sẽ duy trì tỷ lệ khung hình khi thay đổi kích thước hình ảnh.

Kích thước tùy chỉnh:

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển GIF sang JPG

Kéo và thả hình ảnh GIF của bạn vào vùng thả hoặc nhấp vào nút "Chọn tập tin" để duyệt từ thiết bị của bạn. Sau đó, máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển đổi sang JPG trong vài giây.

Quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Tất cả hình ảnh bạn tải lên sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi 1 giờ sau khi quá trình chuyển đổi được hoàn tất. Không ai có thể truy cập tập tin của bạn và quyền riêng tư được đảm bảo 100%.

Chuyển đổi hàng loạt GIF sang JPG

Bạn có nhiều tập tin để chuyển đổi sang JPG? Bạn đã đến đúng nơi. Hãy sử dụng bộ chuyển đổi hàng loạt của chúng tôi, điều này sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian của bạn.

Tương thích với tất cả Hệ điều hành

Bạn có thiết bị PC, macintosh hay Linux? Vâng, nó không quan trọng. Chương trình chuyển đổi GIF sang JPG của chúng tôi dựa trên web và hoạt động độc lập với hệ điều hành của bạn.