Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

JPG sang Excel

Chuyển dữ liệu JPG sang bảng tính Excel

  • {{ fileData.file.name | subLengthStr(14) }}

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
Thay đổi ngôn ngữ

{{ fileData.file.name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi

Tính năng này dựa trên công nghệ OCR, xin hãy đăng nhập trước.

Tính năng này chỉ khả dụng với người đăng ký Hipdf Pro.

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tập tin sau bị hỏng và không thể được chuyển đổ.

Tập tin sau bị hỏng và không thể chuyển đổi.

  • {{ failedFile }}
Chuyển đổi đã xong!

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển JPG sang Excel

Tải lên hình ảnh JPG bằng cách kéo và thả chúng vào hộp ở trên hoặc chọn và tải chúng lên từ bộ lưu trữ đám mây ưa thích của bạn như Google Drive hoặc Dropbox. Chúng tôi sẽ chuyển đổi chúng sang Excel ngay lập tức.

Quyền riêng tư của bạn được đảm bảo! ',        "pDescription2": "Chúng ta đều quan tâm đến quyền riêng tư. Đó là lý do tại sao các tập tin hình ảnh JPG và Excel của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi một giờ sau khi chuyển đổi. Không ai có thể truy cập các tệp đó và quyền riêng tư được đảm bảo 100%.

Công nghệ OCR của chúng tôi hợp lý.

Không cần phải gõ lại văn bản từ hình ảnh vào tài liệu Excel nữa! Công cụ OCR mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nhận dạng chính xác văn bản từ hình ảnh của bạn và xuất ra định dạng Excel có thể chỉnh sửa. Vâng, công nghệ rất hợp lý!

Hoạt động trên tất cả hệ điều hành

Ứng dụng chuyển đổi JPG sang Excel hoạt động trên trình duyệt, tức là nó hoạt động trên tất cả các hệ thống. Cho dù bạn sử dụng Windows, Mac hay Linux. Một trình duyệt hiện đại là đủ!