Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

JPG sang GIF

Chuyển đổi ảnh JPG của bạn sang GIF trong vài giây

  
     
 • {{ fileData.file.name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • Đang tải lên

  Hoàn tất tải lên

  Đang chờ

  Tải lên thất bại

  Tập tin đã được bảo mật

  Đang xử lý

  Chuyển đổi xong

  {{ fileData.compressTip }}

  Thay đổi kích thước đã xong

  Chuyển đổi thất bại! Nén thất bại! Tập tin này đã được nén và không thể nén thêm. Thay đổi kích thước không thành công
 •    
 •   
 
Thay đổi kích thước theo phần trăm:   % px px

{{ numberError }} Lưu ý: chúng tôi sẽ duy trì tỷ lệ khung hình khi thay đổi kích thước hình ảnh.

Kích thước tùy chỉnh:

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển JPG sang GIF

Tải lên hình ảnh JPG của bạn bằng cách kéo và thả chúng vào khu vực thả hoặc bạn có thể nhấp vào nút "Chọn tập tin" để chọn và tải lên từ thiết bị cục bộ của bạn. Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu sau khi tải lên.

An toàn là tên đệm của chúng tôi

Chúng tôi luôn xóa các tập tin khỏi máy chủ của mình một giờ sau khi chuyển đổi từ JPG sang GIF. Không có tập tin nào hoặc nội dung trong đó được sử dụng lần hai.

Chuyển sang lưu trữ trên đám mây

JPG của bạn được lưu trong bộ nhớ Dropbox hoặc Google Drive của bạn? Đừng lo lắng! Bạn không cần phải lưu chúng trên thiết bị của mình, bạn có thể truy cập trực tiếp từ trang này.

Hoạt động trên mọi thiết bị

Bạn có thể sử dụng công cụ chuyển đổi JPG sang GIF này trên bất kỳ thiết bị nào, bao gồm máy tính để bàn, thiết bị di động và máy tính bảng. Bạn chỉ cần mở trang web trong trình duyệt của mình và chuyển đổi.