Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

JPG sang ICO

Tạo tập tin biểu tượng từ JPG nhanh chóng

  
     
 • {{ fileData.file.name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • Đang tải lên

  Hoàn tất tải lên

  Đang chờ

  Tải lên thất bại

  Tập tin đã được bảo mật

  Đang xử lý

  Chuyển đổi xong

  {{ fileData.compressTip }}

  Thay đổi kích thước đã xong

  Chuyển đổi thất bại! Nén thất bại! Tập tin này đã được nén và không thể nén thêm. Thay đổi kích thước không thành công
 •    
 •   
 
Thay đổi kích thước theo phần trăm:   % px px

{{ numberError }} Lưu ý: chúng tôi sẽ duy trì tỷ lệ khung hình khi thay đổi kích thước hình ảnh.

Kích thước tùy chỉnh:

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển JPG sang ICO

Chọn và tải lên hình ảnh JPG từ thiết bị của bạn hoặc nền tảng lưu trữ đám mây bạn thích như Google Drive hoặc Dropbox. Sau khi tải lên, xác định kích thước biểu tượng đầu ra của bạn (từ 16x16 đến 256x256 pixel) sau đó nhấn nút "Chuyển đổi". Sau đó, bạn có thể tải xuống hình ảnh ICO của mình sau khi việc chuyển đổi hoàn tất

Chuyển JPG sang ICO an toàn

Tất cả hình ảnh bạn chuyển đổi sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi trong vòng 1 giờ. Không ai có thể truy cập tập tin của bạn và quyền riêng tư của bạn được đảm bảo 100%.

Nhanh và dễ sử dụng

Đây có thể là cách dễ nhất để tạo biểu tượng trên web. Tải lên JPG của bạn và nhận lại ICO chỉ trong vài giây.

Đang di chuyển

Chương trình chuyển đổi online chạy 100% trên đám mây. Bằng cách này, công cụ này có thể được truy cập ở mọi nơi. Hãy tự do sử dụng nó khi đang di chuyển, trên bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt web.