Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

JPG sang PNG

Dễ dàng chuyển đổi JPG sang PNG online miễn phí

  
     
 • {{ fileData.file.name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • Đang tải lên

  Hoàn tất tải lên

  Đang chờ

  Tải lên thất bại

  Tập tin đã được bảo mật

  Đang xử lý

  Chuyển đổi xong

  {{ fileData.compressTip }}

  Thay đổi kích thước đã xong

  Chuyển đổi thất bại! Nén thất bại! Tập tin này đã được nén và không thể nén thêm. Thay đổi kích thước không thành công
 •    
 •   
 
Thay đổi kích thước theo phần trăm:   % px px

{{ numberError }} Lưu ý: chúng tôi sẽ duy trì tỷ lệ khung hình khi thay đổi kích thước hình ảnh.

Kích thước tùy chỉnh:

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển JPG sang PNG

Chọn và tải lên hình ảnh JPG của bạn từ máy tính xách tay hoặc bộ nhớ đám mây của bạn như Google Drive hoặc One Drive hoặc chỉ cần thả hình ảnh đó vào ô ở trên. Sau khi tải lên, máy chủ của chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển sang PNG.

Bảo mật dữ liệu của bạn là ưu tiên của chúng tôi!

Tất cả hình ảnh JPG được tải lên của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi 60 phút sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi. Không ai có thể truy cập vào tập tin của bạn và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Chuyển đổi hàng loạt JPG sang PNG

Cần chuyển nhiều tập tin sang PNG? Bạn đã ở đúng nơi rồi! Xin hãy sử dụng trình chuyển đổi hàng loạt của chúng tôi để tiết kiệm thời gian của bạn.

Tương thích với tất cả các Hệ điều hành

Dù bạn sử dụng PC, MacBook hoặc Linux, chương trình luôn tương thích với hệ điều hành của bạn.