JPG sang PPT

Chuyển đổi hình ảnh JPG sang Powerpoint online

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

This feature is only available to HiPDF Pro subscribers. Subscribe now to use it, or you can download the desktop version for offline use.

Đã là Người Đăng ký Pro? Đăng nhập >

OCR Cài đặt Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
  •  

    {{ fileData.file_name | subLengthStr(14) }}

Đang chuyển đổi

{{ fileData.file_name | subLengthStr(80) }}

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tin sau bị hỏng và không thể ghép.

Tập tin sau bị hỏng và không thể ghép.

  • {{ failedFile }}

Done!

Bắt đầu lại

Cách chuyển đổi JPG thành PPT

Chọn và tải lên hình ảnh JPG từ thiết bị của bạn hoặc bộ nhớ trên đám mây hoặc bạn chỉ cần kéo chúng vào hộp ở trên. Máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển đổi chúng sang tài liệu PPT ngay lập tức.

Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Tất cả hình ảnh JPG và tập tin PPT của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi một giờ sau khi chuyển đổi. Không ai có quyền truy cập vào các tập tin đó và quyền riêng tư được bảo vệ.

Chúng tôi có một công cụ OCR mạnh mẽ

Không còn phải gõ lại các văn bản từ hình ảnh vào tài liệu Powerpoint! Công cụ OCR mạnh mẽ của chúng tôi sẽ tiết kiệm thời gian của bạn. Nó sẽ nhận dạng chính xác các văn bản từ hình ảnh và xuất ra định dạng PPT có thể chỉnh sửa. Tận hưởng tốc độ cao!

Mọi hệ điều hành đều có thể sử dụng

Chương trình chuyển JPG sang PPT này hoạt động trên tất cả các thiết bị. Dù bạn sử dụng hệ điều hành nào: Windows, Mac hoặc Linux.