Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

JPG sang RTF

Chuyển đổi hình ảnh JPG và JPEG sang RTF

  • {{ fileData.file.name | subLengthStr(14) }}

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
Thay đổi ngôn ngữ

{{ fileData.file.name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi

Tính năng này dựa trên công nghệ OCR, xin hãy đăng nhập trước.

Tính năng này chỉ khả dụng với người đăng ký Hipdf Pro.

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tập tin sau bị hỏng và không thể được chuyển đổ.

Tập tin sau bị hỏng và không thể chuyển đổi.

  • {{ failedFile }}
Chuyển đổi đã xong!

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển đổi JPG sang RTF

Kéo và thả hình ảnh JPG hoặc JPEG bạn muốn thêm vào một tập tin RTF hoặc chọn và tải lên từ bộ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Dropbox. Máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển chúng thành tập tin RTF ngay trong một thời gian rất ngắn.

An toàn tập tin của bạn được bảo vệ.

Tất cả các tập tin JPG và JPEG và tập tin RTF của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi vĩnh viễn sau một giờ khi hoàn tất quá trình chuyển đổi. Không ai có thể truy cập vào các tập tin đó và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100 %.

Dựa trên công nghệ OCR

Công cụ chuyển đổi JPG sang RTF trực tuyến này dựa trên công nghệ OCR. Nó sẽ nhận ra văn bản từ hình ảnh của bạn và xuất ra định dạng RTF có thể chỉnh sửa chỉ trong vài giây.

Tất cả hệ điều hành được hỗ trợ

Công cụ chuyển đổi JPG sang RTF của chúng tôi hoạt động trên tất cả nền tảng. Bất kể bạn sử dụng hệ điều hành nào - Windows, Mac hay Linux.