JPG sang RTF

Chuyển đổi hình ảnh JPG và JPEG sang RTF

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

This feature is only available to HiPDF Pro subscribers. Subscribe now to use it, or you can download the desktop version for offline use.

Đã là Người Đăng ký Pro? Đăng nhập >

OCR Cài đặt Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
  •  

    {{ fileData.file_name | subLengthStr(14) }}

Đang chuyển đổi

{{ fileData.file_name | subLengthStr(80) }}

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tin sau bị hỏng và không thể ghép.

Tập tin sau bị hỏng và không thể ghép.

  • {{ failedFile }}

Done!

Bắt đầu lại

Cách chuyển đổi JPG sang RTF

Kéo và thả hình ảnh JPG hoặc JPEG bạn muốn thêm vào một tập tin RTF hoặc chọn và tải lên từ bộ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Dropbox. Máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển chúng thành tập tin RTF ngay trong một thời gian rất ngắn.

An toàn tập tin của bạn được bảo vệ.

Tất cả các tập tin JPG và JPEG và tập tin RTF của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi vĩnh viễn sau một giờ khi hoàn tất quá trình chuyển đổi. Không ai có thể truy cập vào các tập tin đó và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100 %.

Dựa trên công nghệ OCR

Công cụ chuyển đổi JPG sang RTF trực tuyến này dựa trên công nghệ OCR. Nó sẽ nhận ra văn bản từ hình ảnh của bạn và xuất ra định dạng RTF có thể chỉnh sửa chỉ trong vài giây.

Tất cả hệ điều hành được hỗ trợ

Công cụ chuyển đổi JPG sang RTF của chúng tôi hoạt động trên tất cả nền tảng. Bất kể bạn sử dụng hệ điều hành nào - Windows, Mac hay Linux.