Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

JPG sang TIFF

Chuyển đổi hàng loạt JPG sang TIFF online miễn phí

  
     
 • {{ fileData.file.name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • Đang tải lên

  Hoàn tất tải lên

  Đang chờ

  Tải lên thất bại

  Tập tin đã được bảo mật

  Đang xử lý

  Chuyển đổi xong

  {{ fileData.compressTip }}

  Thay đổi kích thước đã xong

  Chuyển đổi thất bại! Nén thất bại! Tập tin này đã được nén và không thể nén thêm. Thay đổi kích thước không thành công
 •    
 •   
 
Thay đổi kích thước theo phần trăm:   % px px

{{ numberError }} Lưu ý: chúng tôi sẽ duy trì tỷ lệ khung hình khi thay đổi kích thước hình ảnh.

Kích thước tùy chỉnh:

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển đổi JPG sang TIFF

Chọn và tải lên hình ảnh JPG của bạn từ máy tính hoặc bộ nhớ đám mây bạn thích hoặc chỉ cần kéo và thả hình ảnh đó vào khu vực thả. Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu sau khi tải lên.

Chuyển JPG sang TIFF an toàn

Tất cả các chuyển tập tin được bảo mật với mức mã hóa SSL cao nhất. Và chúng tôi luôn xóa chúng vĩnh viễn khỏi máy chủ của mình một giờ sau khi được xử lý. Quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100%.

Chuyển JPG sang TIFF hàng loạt

Bạn cần chuyển nhiều tập tin sang TIFF? Bạn đến đúng chỗ rồi đấy. Trình chuyển đổi hàng loạt của chúng tôi sẽ tiết kiệm thời gian của bạn.

Có thể truy cập trên tất cả các thiết bị

Hipdf là một ứng dụng online dựa vào web. Bạn có quyền chuyển đổi tập tin của mình khi đang di chuyển, trên bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt web.