JPG sang TXT

Chuyển hình ảnh JPG sang tập tin TXT

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

This feature is only available to HiPDF Pro subscribers. Subscribe now to use it, or you can download the desktop version for offline use.

Đã là Người Đăng ký Pro? Đăng nhập >

OCR Cài đặt Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
  •  

    {{ fileData.file_name | subLengthStr(14) }}

Đang chuyển đổi

{{ fileData.file_name | subLengthStr(80) }}

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tin sau bị hỏng và không thể ghép.

Tập tin sau bị hỏng và không thể ghép.

  • {{ failedFile }}

Done!

Bắt đầu lại

Cách chuyển JPG sang TXT

Nhấp vào nút Chọn tập tin để duyệt qua hình ảnh JPG từ thiết bị của bạn hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực thả. Hình ảnh sẽ được chuyển đổi thành tập tin TXT sẵn sàng để tải xuống sau vài giây.

Chúng tôi giữ tập tin của bạn an toàn

Các tập tin JPG và tập tin TXT của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi vĩnh viễn sau một giờ. Không ai có thể truy cập các tập tin đó và chúng được bảo vệ an toàn 100%.

OCR dựa vào công nghệ

Không cần phải gõ lại các văn bản từ hình ảnh vào tập tin TXT nữa! Công cụ OCR mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nhận dạng chính xác các văn bản từ hình ảnh và xuất ra định dạng TXT có thể chỉnh sửa.

Hỗ trợ đa nền tảng

Chương trình chuyển JPG sang TXT chạy trong trình duyệt, tức là nó hỗ trợ tất cả các hệ điều hành và trình duyệt phổ biến: Chrome, IE, Firefox & Safari.