JPG sang Word

Chuyển hình ảnh JPG thành tài liệu Word có thể chỉnh sửa

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

This feature is only available to HiPDF Pro subscribers. Subscribe now to use it, or you can download the desktop version for offline use.

Đã là Người Đăng ký Pro? Đăng nhập >

OCR Cài đặt Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
  •  

    {{ fileData.file_name | subLengthStr(14) }}

Đang chuyển đổi

{{ fileData.file_name | subLengthStr(80) }}

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tin sau bị hỏng và không thể ghép.

Tập tin sau bị hỏng và không thể ghép.

  • {{ failedFile }}

Done!

Bắt đầu lại

Cách chuyển JPG thành Word

Kéo và thả hình ảnh JPG của bạn vào hộp ở trên hoặc chọn và tải lên từ bộ nhớ trên đám mây hoặc thiết bị riêng của bạn. Sau đó, máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển đổi thành Word cho bạn.

Sự an toàn tập tin của bạn được bảo vệ!

Tất cả các tập tin JPG và Word của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi sau 60 phút khi chuyển đổi xong. Không ai có thể truy cập các tập tin đó và quyền riêng tư được đảm bảo.

OCR mạnh mẽ của chúng tôi giúp giành chiến thắng trong cuộc đua làm việc và nghiên cứu.

Không còn phải gõ lại các văn bản từ hình ảnh vào tài liệu Word! Công cụ OCR mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nhận dạng chính xác văn bản từ hình ảnh và xuất dưới dạng định dạng Word có thể chỉnh sửa. Vâng, dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều!

Thực hiện trên tất cả thiết bị

HiPDF là một ứng dụng trên trình duyệt web. Nó hoạt động hoàn hảo trên tất cả các thiết bị và trình duyệt phổ biến: Chrome, IE, Firefox & Safari.