Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

JPG sang Word

Chuyển hình ảnh JPG thành tài liệu Word có thể chỉnh sửa

  • {{ fileData.file.name | subLengthStr(14) }}

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
Thay đổi ngôn ngữ

{{ fileData.file.name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi

Tính năng này dựa trên công nghệ OCR, xin hãy đăng nhập trước.

Tính năng này chỉ khả dụng với người đăng ký Hipdf Pro.

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tập tin sau bị hỏng và không thể được chuyển đổ.

Tập tin sau bị hỏng và không thể chuyển đổi.

  • {{ failedFile }}
Chuyển đổi đã xong!

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển JPG thành Word

Kéo và thả hình ảnh JPG của bạn vào hộp ở trên hoặc chọn và tải lên từ bộ nhớ trên đám mây hoặc thiết bị riêng của bạn. Sau đó, máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển đổi thành Word cho bạn.

Sự an toàn tập tin của bạn được bảo vệ!

Tất cả các tập tin JPG và Word của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi sau 60 phút khi chuyển đổi xong. Không ai có thể truy cập các tập tin đó và quyền riêng tư được đảm bảo.

OCR mạnh mẽ của chúng tôi giúp giành chiến thắng trong cuộc đua làm việc và nghiên cứu.

Không còn phải gõ lại các văn bản từ hình ảnh vào tài liệu Word! Công cụ OCR mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nhận dạng chính xác văn bản từ hình ảnh và xuất dưới dạng định dạng Word có thể chỉnh sửa. Vâng, dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều!

Thực hiện trên tất cả thiết bị

Hipdf là một ứng dụng trên trình duyệt web. Nó hoạt động hoàn hảo trên tất cả các thiết bị và trình duyệt phổ biến: Chrome, IE, Firefox & Safari.