OCR Online

Chuyển đổi các tập tin PDF và hình ảnh đã quét thành tài liệu Word, Excel, PPT và EPUB có thể chỉnh sửa

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

This feature is only available to HiPDF Pro subscribers. Subscribe now to use it, or you can download the desktop version for offline use.

Đã là Người Đăng ký Pro? Đăng nhập >

OCR Cài đặt
OCR will make scanned PDF documents editable.
Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}  |  Định dạng đầu ra : {{ outputType }}
     
 • {{ fileData.file_name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • hipdf conversion process Hoàn tất tải lên Đang chờ Tải lên thất bại Tập tin bị hỏng Invalid File Type! Tập tin đã được bảo mật Đang chuyển đổi Chuyển đổi hoàn tất Chuyển đổi thất bại
 •    
 •   
 
Bắt đầu lại

Làm sao để ocr PDF hoặc hình ảnh

Nhấn vào "Chọn tập tin" để tải bản PDF hoặc hình ảnh đã quét của bạn, bạn cũng có thể kéo chúng vào ô ở trên. Sau khi tải lên, nhấn vào "Cài đặt" để xác định ngôn ngữ của tài liệu và định dạng đầu ra của bạn, sau đó nhấn "Chuyển đổi" để bắt đầu xử lý.

Sự riêng tư và bảo mật của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Tất cả thông tin và tập tin đã chuyển đổi được bảo mật với mức độ mã hóa SSL cao nhất. Tất cả các tập tin được tải lên sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100 %.

Truy cập bộ nhớ đám mây

Hãy thoải mái truy cập các tập tin được lưu trong nền tảng lưu trữ đám mây của bạn: Google Drive, Box, Dropbox và One Drive được bao gồm.

Chuyển đổi PDF đã quét sang Word, Excel, PPT hoặc TXT

Dịch vụ OCR online này cho phép bạn chuyển đổi tài liệu PDF, hình ảnh, fax, ảnh chụp màn hình và sách điện tử đã quét sang tài liệu Word, Excel và PPT có thể chỉnh sửa. Không cần tải phần mềm máy tính.

Difference between Online and Desktop OCR Tools

Online OCR (Pro)*

 • Long-time wait
 • Up to 100MB file size
 • Online OCR engine
 • Popular languages supported
 • A maximum of 50 pages per task
 • Slow conversion speed

Desktop OCR

 • Higher accuracy
 • No size or page limits
 • More powerful desktop OCR engine**
 • Perfectly preserves the original layout
 • Create fillable PDF forms
 • More languages supported
 • 6X faster conversion speed

* The online OCR and OCR based-features are reserved for HiPDF Pro subscribers.
** To ensure the best recognition results, we partnered with ABBYY - the best OCR solution provider on the market.

How to enable OCR in HiPDF Desktop

 • 01

  Open Scanned PDF in PDFelement Pro

  Launch PDFelement Pro. Click "Open File" button to browse and select your scanned PDF file or image, or you can simply drag and drop it into PDFelement Pro to open it.

 • open pdf on pdfelement
 • hipdf perform ocr
 • 02

  Perform OCR feature

  A message will appear on the information bar. Click on the "Perform OCR", or you can go to the "Edit" tab and click the "OCR" button to perform the OCR feature.

 • 03

  Choose OCR language

  In the OCR pop-up window, select the "Editable Text" option, and click on the "Change Language" button to choose the correct language for your PDF content. When it is done, go back to the OCR pop-up window and click "OK". Your scanned PDF will be converted to an editable PDF file in a few seconds.

 • choose ocr language

Tips

 • Download and install OCR component

  If you haven't installed the OCR component yet, a pop-up window will appear after you click on the button "Perform OCR". Press the "Click to Download" button to start the download process. The installation will start automatically after download.

 • hipdf download ocr package
 • hipdf ocr language
 • Select all the languages appeared in the scanned PDF or image

  Before processing the OCR recognition, there is an option of document language. Make sure you've selected all the languages appeared in the scanned document or picture. If there are both English and French texts, then select both "English" and "French" options.

Video: How to convert scanned PDF to Word with PDFelement