Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

OCR Online

Chuyển đổi các tập tin PDF và hình ảnh đã quét thành tài liệu Word, Excel, PPT và EPUB có thể chỉnh sửa

Tính năng này chỉ khả dụng với người đăng ký Hipdf Pro.

Đã là Người Đăng ký Pro? Đăng nhập >>

  
     
 • {{ fileData.file.name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • Đang tải lên

  Hoàn tất tải lên

  Đang chờ

  Tải lên thất bại

  Tập tin đã được bảo mật

  Đang chuyển đổi

  Chuyển đổi hoàn tất

  Chuyển đổi thất bại
 •    
 •   
 

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
Định dạng đầu ra : {{ outputType }}
Cài đặt


Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Làm sao để ocr PDF hoặc hình ảnh

Nhấn vào "Chọn tập tin" để tải bản PDF hoặc hình ảnh đã quét của bạn, bạn cũng có thể kéo chúng vào ô ở trên. Sau khi tải lên, nhấn vào "Cài đặt" để xác định ngôn ngữ của tài liệu và định dạng đầu ra của bạn, sau đó nhấn "Chuyển đổi" để bắt đầu xử lý.

Sự riêng tư và bảo mật của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Tất cả thông tin và tập tin đã chuyển đổi được bảo mật với mức độ mã hóa SSL cao nhất. Tất cả các tập tin được tải lên sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100 %.

Truy cập bộ nhớ đám mây

Hãy thoải mái truy cập các tập tin được lưu trong nền tảng lưu trữ đám mây của bạn: Google Drive, Box, Dropbox và One Drive được bao gồm.

Chuyển đổi PDF đã quét sang Word, Excel, PPT hoặc TXT

Dịch vụ OCR online này cho phép bạn chuyển đổi tài liệu PDF, hình ảnh, fax, ảnh chụp màn hình và sách điện tử đã quét sang tài liệu Word, Excel và PPT có thể chỉnh sửa. Không cần tải phần mềm máy tính.