Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

PDF sang RTF

Chuyển PDF sang RTF online và miễn phí

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi %…

Tính năng này chỉ khả dụng với người đăng ký Hipdf Pro.

Chuyển đổi không có OCR

Hoàn tất tải lên
Đây là tài liệu PDF được quét, thực hiện OCR sẽ cho phép bạn chỉnh sửa văn bản sau khi được chuyển đổi. Tập tin PDF có chứa các trang đã quét, nếu bạn muốn chuyển đổi tập tin PDF này thành tài liệu có thể chỉnh sửa miễn phí khi sử dụng công cụ OCR mạnh mẽ của chúng tôi, xin hãy đăng nhập trước.

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
Thay đổi ngôn ngữ

Chuyển đổi không có OCR


Bỏ qua để tiếp tục chuyển đổi mà không dùng công cụ OCR >

Chuyển đổi đã xong!

Đang tải lên


Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật
Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Làm thế nào để chuyển PDF sang RTF

Nhấp vào "Chọn tập tin" và chọn tập tin PDF của bạn từ thiết bị hoặc chỉ cần kéo và thả tập tin đó vào ô ở trên. Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu sau khi tải lên. Sau đó, bạn có thể tải xuống tập tin RTF đã chuyển đổi vào thiết bị của mình.

Tập tin của bạn an toàn với chúng tôi.

Tất cả tập tin bạn đã tải lên sẽ bị xóa tự động sau một giờ chuyển đổi. Không ai có thể truy cập tập tin này và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100%.

Giữ lại bố cục gốc

Hipdf cho phép bạn chuyển tập tin PDF sang tài liệu RTF có thể chỉnh sửa trực tuyến và miễn phí, trong khi vẫn giữ nguyên bố cục ban đầu.

Ứng dụng dựa trên web

Ứng dụng trực tuyến này hoạt động độc lập với hệ điều hành của bạn và nó hỗ trợ tất cả các trình duyệt phổ biến: Chrome, Firefox, IE và Safari.