PDF sang RTF

Chuyển PDF sang RTF online và miễn phí

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
OCR Cài đặt
OCR will make scanned PDF documents editable.
  
     
 • {{ fileData.file_name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • hipdf conversion process Hoàn tất tải lên Đang chờ Tải lên thất bại Tập tin bị hỏng Invalid File Type! Tập tin đã được bảo mật Đang chuyển đổi Đang nén PDF {{ fileData.operateProcess + '%' }} {{ fileData.output_size | fileSizeFormat }}   {{ fileData.file_size | fileSizeFormat }} Chuyển đổi xong Chuyển đổi thất bại Chuyển đổi thất bại,vui lòng thử lại sau! Nén thất bại!
 •    
 •   
 

Theo dõi to enable more. If you have subscribed, you need to Đăng nhập.

 • High Độ nén cao, chất lượng kém hơn
 • Medium Độ nén tốt, chất lượng tốt
 • Low Độ nén ít hơn, chất lượng cao
Bắt đầu lại

Tip

This feature can only be used by Premium users, you need to purchase HiPDF Pro

Làm thế nào để chuyển PDF sang RTF

Nhấp vào "Chọn tập tin" và chọn tập tin PDF của bạn từ thiết bị hoặc chỉ cần kéo và thả tập tin đó vào ô ở trên. Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu sau khi tải lên. Sau đó, bạn có thể tải xuống tập tin RTF đã chuyển đổi vào thiết bị của mình.

Tập tin của bạn an toàn với chúng tôi.

Tất cả tập tin bạn đã tải lên sẽ bị xóa tự động sau một giờ chuyển đổi. Không ai có thể truy cập tập tin này và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100%.

Giữ lại bố cục gốc

HiPDF cho phép bạn chuyển tập tin PDF sang tài liệu RTF có thể chỉnh sửa trực tuyến và miễn phí, trong khi vẫn giữ nguyên bố cục ban đầu.

Ứng dụng dựa trên web

Ứng dụng trực tuyến này hoạt động độc lập với hệ điều hành của bạn và nó hỗ trợ tất cả các trình duyệt phổ biến: Chrome, Firefox, IE và Safari.