Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

PNG sang ICO

Tạo tập tin biểu tượng từ PNG nhanh chóng

  
     
 • {{ fileData.file.name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • Đang tải lên

  Hoàn tất tải lên

  Đang chờ

  Tải lên thất bại

  Tập tin đã được bảo mật

  Đang xử lý

  Chuyển đổi xong

  {{ fileData.compressTip }}

  Thay đổi kích thước đã xong

  Chuyển đổi thất bại! Nén thất bại! Tập tin này đã được nén và không thể nén thêm. Thay đổi kích thước không thành công
 •    
 •   
 
Thay đổi kích thước theo phần trăm:   % px px

{{ numberError }} Lưu ý: chúng tôi sẽ duy trì tỷ lệ khung hình khi thay đổi kích thước hình ảnh.

Kích thước tùy chỉnh:

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển đổi PNG sang ICO

Nhấp vào "Chọn tập tin" để chọn và tải lên hình ảnh PNG hoặc chỉ cần kéo và thả hình ảnh vào ô ở trên. Xác định kích thước ICO đầu ra của bạn từ 16x16 đến 256x256 pixel và nhấn nút "Chuyển đổi". Biểu tượng ICO hoàn toàn mới được tạo ngay lập tức.

Bảo mật Máy chủ

Máy chủ của chúng tôi an toàn 100%. Mọi tập tin bạn tải lên để chuyển đổi sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ trong vòng 60 phút.

Kết nối đám mây

Bạn có lưu các tập tin PNG của bạn trong tài khoản Google Drive hoặc One Drive không? Đừng lo lắng! Bạn có thể truy cập bằng cách nhấp vào nút lưu trữ trên đám mây trên trang này.

Đang xử lý trong trình duyệt

Hipdf là một ứng dụng online dựa trên đám mây. Bạn có quyền sử dụng nó trên bất kỳ thiết bị nào, bao gồm máy tính để bàn, thiết bị di động và máy tính bảng. Tất cả những gì bạn cần là trình duyệt web.