Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

PNG sang JPG

Cách dễ nhất để chuyển PNG sang JPG

  
     
 • {{ fileData.file.name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • Đang tải lên

  Hoàn tất tải lên

  Đang chờ

  Tải lên thất bại

  Tập tin đã được bảo mật

  Đang xử lý

  Chuyển đổi xong

  {{ fileData.compressTip }}

  Thay đổi kích thước đã xong

  Chuyển đổi thất bại! Nén thất bại! Tập tin này đã được nén và không thể nén thêm. Thay đổi kích thước không thành công
 •    
 •   
 
Thay đổi kích thước theo phần trăm:   % px px

{{ numberError }} Lưu ý: chúng tôi sẽ duy trì tỷ lệ khung hình khi thay đổi kích thước hình ảnh.

Kích thước tùy chỉnh:

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển PNG sang JPG

Chọn và tải lên hình ảnh PNG của bạn từ máy tính hoặc bộ nhớ đám mây như Google Drive hoặc Dropbox. Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu sau khi tải lên. Sau đó, bạn chỉ cần tải xuống

Chuyển đổi tập tin an toàn

Tất cả các tập tin tải lên được mã hóa qua HTTPS và sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi 60 phút sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi. Không ai có thể truy cập tập tin của bạn và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hỗ trợ xử lý hàng loạt

Bạn có nhiều tập tin để chuyển đổi sang JPG? Đừng lo lắng! Hãy sử dụng bộ chuyển đổi hàng loạt của chúng tôi để tiết kiệm thời gian của bạn.

Truy cập tập tin từ mọi nơi

Hipdf là một dịch vụ online dựa trên web. Nó có thể truy cập thông qua bất kỳ thiết bị kết nối với internet. Bạn có thể truy cập tập tin của mình từ nhà riêng, nơi làm việc hoặc bất kỳ nơi nào khác.