Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

TIFF đến JPG

Chuyển đổi hàng loạt TIFF sang JPG online một cách dễ dàng

  
     
 • {{ fileData.file.name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • Đang tải lên

  Hoàn tất tải lên

  Đang chờ

  Tải lên thất bại

  Tập tin đã được bảo mật

  Đang xử lý

  Chuyển đổi xong

  {{ fileData.compressTip }}

  Thay đổi kích thước đã xong

  Chuyển đổi thất bại! Nén thất bại! Tập tin này đã được nén và không thể nén thêm. Thay đổi kích thước không thành công
 •    
 •   
 
Thay đổi kích thước theo phần trăm:   % px px

{{ numberError }} Lưu ý: chúng tôi sẽ duy trì tỷ lệ khung hình khi thay đổi kích thước hình ảnh.

Kích thước tùy chỉnh:

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển đổi TIFF sang JPG

Nhấp vào "Chọn tập tin" để chọn và tải lên hình ảnh TIFF của bạn từ thiết bị hoặc đơn giản là kéo và thả chúng vào ô thả xuống ở trên. Trình chuyển đổi dựa trên web của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi chúng sang JPG sau khi tải lên.

Chuyển đổi TIFF sang JPG an toàn

Cả trang web và tập tin truyền đều được bảo vệ nghiêm ngặt bằng cấp độ mã hóa SSL cao nhất. Quyền riêng tư của bạn được đảm bảo nghiêm ngặt.

Truy cập vào Google Drive & Dropbox

Hình ảnh TIFF của bạn có thể được lưu trữ trong tài khoản Dropbox hoặc Google Drive của bạn. Đừng lo lắng, bạn có thể tải chúng trực tiếp từ trang này bằng cách sử dụng các nút ở trên.

Có thể truy cập trên nhiều thiết bị

Bạn có quyền không chỉ chuyển đổi tập tin của mình trên máy tính PC mà còn trên đường đi, trên bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt web.