Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

Xóa trang PDF

Xóa các trang khỏi tài liệu PDF online và miễn phí

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

Đang tải lên


Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật
Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý
Đang chuyển đổi

Hoàn thành!
Các trang đã chọn đã được xóa thành công khỏi tập tin PDF của bạn!

  • {{ numberError }}
  • {{ index + 1 }}

Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách xóa trang khỏi PDF

Trước tiên, tải lên tập tin PDF bạn muốn thực hiện bằng cách kéo tập tin đó vào hộp bên trên hoặc nhấp vào Chọn tập tin. Nhấp vào nút Xoá trên mỗi trang để bỏ đi những trang bạn không muốn. Sau đó, bạn có thể lưu tài liệu và tải xuống.

Quyền riêng tư của bạn được đảm bảo nghiêm ngặt

Tất cả tập tin đã tải lên được bảo vệ riêng tư và sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng một giờ sau khi xử lý. Không ai có thể truy cập vào tập tin của bạn. Quyền riêng tư của bạn được đảm bảo 100%!

Sử dụng miễn phí không cần đăng ký

Dịch vụ online này hoàn toàn miễn phí. Bạn không bắt buộc phải đăng ký gói dịch vụ mất phí hoặc tải phần mềm máy tính.

Lợi thế của ứng dụng dựa trên web

Hipdf là dịch vụ online dựa trên trình duyệt, có nghĩa là cho dù bạn có hệ điều hành nào cũng không ảnh hưởng.