Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

Mật khẩu Bảo mật PDF

Mã hóa tập tin PDF của bạn với mật khẩu

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Hoàn tất tải lên

Vui lòng nhập mật khẩu để mã hóa và bảo vệ tập tin của bạn. Xin lưu ý rằng điều này sẽ dẫn đến việc không thể mở hoặc xóa phần bảo mật nếu không có mật khẩu chính xác.

Tập tin PDF của bạn đã được bảo vệ bằng mật khẩu!

Đang tải lên


Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật
Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý

Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách bảo vệ tập tin PDF bằng mật khẩu

Kéo và thả tập tin PDF của bạn vào hộp bên trên hoặc nhấp vào Chọn tập tin để tìm và tải tập tin lên. Đặt mật khẩu của bạn và xác nhận. Sau đó, bạn có thể tải về tập tin PDF đã được mã hóa.

Mật khẩu và tập tin của bạn luôn an toàn với chúng tôi

Tất cả các mật khẩu và tập tin của bạn được truyền đi bằng kết nối SSL bảo mật. Tất cả các tập tin được tải lên sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng một giờ. Mật khẩu sẽ bị xóa ngay lập tức sau khi xử lý.

Bảo mật tập tin PDF của bạn không mất phí

Bảo mật tài liệu PDF của bạn với Hipdf hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể đặt mật khẩu cho tài liệu quan trọng của mình mà không cần tạo tài khoản hoặc cài đặt phần mềm máy tính.

Hỗ trợ Windows, Mac và Linux

Đây là một ứng dụng dựa trên web, chúng tôi có thể hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Windows, Mac và Linux. Mật khẩu bảo mật các tập tin PDF của bạn ở khắp mọi nơi!