Trình Chuyển PDF sang PNG

Chuyển đổi tập tin PDF sang bộ ảnh PNG tối ưu hóa

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
OCR Cài đặt
OCR will make scanned PDF documents editable.
  
     
 • {{ fileData.file_name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • hipdf conversion process Hoàn tất tải lên Đang chờ Tải lên thất bại Tập tin bị hỏng Invalid File Type! Tập tin đã được bảo mật Đang chuyển đổi Đang nén PDF {{ fileData.operateProcess + '%' }} {{ fileData.output_size | fileSizeFormat }}   {{ fileData.file_size | fileSizeFormat }} Chuyển đổi xong Chuyển đổi thất bại Chuyển đổi thất bại,vui lòng thử lại sau! Nén thất bại!
 •    
 •   
 

Theo dõi to enable more. If you have subscribed, you need to Đăng nhập.

 • High Độ nén cao, chất lượng kém hơn
 • Medium Độ nén tốt, chất lượng tốt
 • Low Độ nén ít hơn, chất lượng cao
Bắt đầu lại

Tip

This feature can only be used by Premium users, you need to purchase HiPDF Pro

Cách chuyển PDF sang PNG

Trước tiên, bạn cần tải tập tin của mình lên bằng cách nhấp vào Chọn tập tin hoặc chỉ cần kéo và thả tập tin. Sau đó, máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển tập tin PDF sang PNG trong vài giây.

Chuyển đổi online an toàn

Tập tin PDF và PNG của bạn chắc chắn sẽ bị xóa sau 60 phút sau khi chuyển đổi. Không ai có quyền truy cập vào các tập tin đó và quyền riêng tư được đảm bảo.

Hoàn toàn miễn phí

Với công cụ online này, bạn có thể chuyển đổi nhiều tập tin PDF thành các định dạng hình ảnh PNG bạn cần mà không phải thanh toán một đồng nào. Không có quảng cáo và không có hạn chế các tính năng đầy đủ của dịch vụ online này.

Ứng dụng trên web dựa trên trình duyệt

Trình chuyển PDF sang PNG online dựa trên trình duyệt. Tức là nó hoạt động độc lập với hệ điều hành của bạn.