Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

PNG sang PDF

Chuyển đổi ảnh PNG sang PDF

  • {{ fileData.file.name | subLengthStr(14) }}

{{ fileData.file.name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tập tin sau bị hỏng và không thể được chuyển đổ.

Tập tin sau bị hỏng và không thể chuyển đổi.

  • {{ failedFile }}
Chuyển đổi đã xong!

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển PNG sang PDF

Tải hình ảnh PNG của bạn lên bằng cách kéo chúng vào hộp ở trên hoặc chỉ cần nhấp vào Chọn tập tin. Máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển đổi chúng sang PDF ngay lập tức. Bạn chỉ cần tải xuống.

Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Hình ảnh PNG và tập tin PDF của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi một giờ sau khi chuyển đổi. Không ai có quyền truy cập vào các tập tin đó và quyền riêng tư được bảo vệ.

Chuyển PNG sang PDF miễn phí

Không cần tạo tài khoản. Không cần cài đặt. Bộ chuyển PNG sang PDF online này hoàn toàn miễn phí khi sử dụng và không bị bất kì giới hạn nào.

Hoạt động trên bất kỳ hệ điều hành nào

Trình chuyển PNG sang PDF hoạt động trên tất cả các loại máy tính. Cho dù bạn sử dụng bất cứ hệ điều hành nào: Windows, Mac hoặc Linux.