Trình Chuyển PDF sang TIFF

Chuyển đổi tập tin PDF sang bộ ảnh TIFF tối ưu hóa

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
OCR Cài đặt
OCR will make scanned PDF documents editable.
  
     
 • {{ fileData.file_name | subLengthStr(35) }}
 •    
 • hipdf conversion process Hoàn tất tải lên Đang chờ Tải lên thất bại Tập tin bị hỏng Invalid File Type! Tập tin đã được bảo mật Đang chuyển đổi Đang nén PDF {{ fileData.operateProcess + '%' }} {{ fileData.output_size | fileSizeFormat }}   {{ fileData.file_size | fileSizeFormat }} Chuyển đổi xong Chuyển đổi thất bại Chuyển đổi thất bại,vui lòng thử lại sau! Nén thất bại!
 •    
 •   
 

Theo dõi to enable more. If you have subscribed, you need to Đăng nhập.

 • High Độ nén cao, chất lượng kém hơn
 • Medium Độ nén tốt, chất lượng tốt
 • Low Độ nén ít hơn, chất lượng cao
Bắt đầu lại

Tip

This feature can only be used by Premium users, you need to purchase HiPDF Pro

Cách chuyển PDF sang TIFF

Nhấp vào Chọn tập tin để chọn tập tin PDF để tải lên hoặc chỉ cần kéo và thả tập tin đó vào hộp. Máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển đổi tập tin PDF của bạn thành hình ảnh TIFF ngay lập tức.

Đảm bảo bảo mật tập tin của bạn

Chúng tôi sẽ không bao giờ lưu trữ các tập tin PDF và TIFF của bạn. Tất cả tập tin bạn tải lên sẽ bị xóa khỏi máy chủ sau một giờ khi quá trình đã xử lý xong. Không ai có quyền truy cập vào tập tin của bạn và quyền riêng tư được đảm bảo.

Trình chuyển PDF sang TIFF miễn phí

Không cần đăng ký hoặc tải phần mềm. Bộ chuyển PDF sang TIFF online này hoàn toàn miễn phí, bạn có thể sử dụng mà không tốn xu nào.

Hoạt động ở tất cả nền tảng

HiPDF là một ứng dụng trên web dựa trên trình duyệt, nó hỗ trợ tất cả nền tảng như Windows, Mac và Linux. Bạn có thể chuyển PDF sang TIFF ở bất cứ đâu bằng HiPDF.