Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

TIFF sang PDF

Chuyển đổi ảnh TIFF và TIF thành PDF

  • {{ fileData.file.name | subLengthStr(14) }}

{{ fileData.file.name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tập tin sau bị hỏng và không thể được chuyển đổ.

Tập tin sau bị hỏng và không thể chuyển đổi.

  • {{ failedFile }}
Chuyển đổi đã xong!

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển TIFF sang PDF

Kéo và thả các hình ảnh TIFF bạn muốn thêm vào tập tin PDF hoặc chỉ cần nhấp vào nút Chọn tập tin. Máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển đổi sang tập tin PDF ngay trong một thời gian rất ngắn.

Chuyển đổi online an toàn

Tất cả hình ảnh TIFF và tập tin PDF của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi vĩnh viễn một giờ sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành. Không một ai có thể truy cập vào các tập tin đó và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100%.

Chuyển TIFF sang PDF miễn phí

Trình chuyển PDF online này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi hình ảnh TIF và TIFF sang tập tin PDF miễn phí mà không bị giới hạn. Không cần đăng ký hoặc cài đặt.

Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành

Trình chuyển đổi TIFF sang PDF của chúng tôi hoạt động trên tất cả các nền tảng. Bất kể bạn sử dụng hệ điều hành nào - Windows, Mac hay Linux.