Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

Xoay PDF

Xoay và lưu các trang PDF của bạn online miễn phí

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

Đang tải lên


Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật
Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý
Đang chuyển đổi

Hoàn thành!
Tập tin PDF của bạn đã được xoay thành công!

Chế độ Trang Chế độ Tập tin

  • {{ numberError }}
  • {{ index + 1 }}

Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách xoay tập tin PDF

Tải tập tin PDF của bạn lên bằng cách kéo tập tin vào hộp hoặc chỉ cần nhấp vào nút Chọn tập tin để chọn tập tin đó. Sau đó bạn có thể xoay các trang đơn, nhiều trang hoặc tất cả trang thật dễ dàng.

Sử dụng an toàn

Tất cả các tập tin PDF được tải lên sẽ bị xóa vĩnh viễn 60 phút sau khi xử lý. Không ai có thể truy cập vào các tập tin này và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100%.

Xoay tập tin PDF online miễn phí

Dịch vụ PDF online này cho phép bạn dễ dàng xoay tập tin PDF miễn phí không giới hạn. Không cần đăng ký, không cần tải xuống và không có quảng cáo gây phiền nhiễu!

Xoay PDF mọi nơi trên mọi thiết bị

Hipdf là ứng dụng vận hành trên web, cho dù bạn sử dụng Windows, MacOS hoặc Linux đều không quá quan trọng. Với Hipdf, bạn có thể xoay tập tin PDF của mình ở mọi nơi, mọi lúc trên mọi thiết bị.