Xoay PDF

Xoay và lưu các trang PDF của bạn online miễn phí

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

Đang tải lên

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

conversion process

Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật

Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý

{{ file.file_name | subLengthStr(80) }}

Done!

Tập tin PDF của bạn đã được xoay thành công!

Bắt đầu lại
  •   {{ numberError }}
  • {{ index + 1 }}

{{ file.file_name }}

Cách xoay tập tin PDF

Tải tập tin PDF của bạn lên bằng cách kéo tập tin vào hộp hoặc chỉ cần nhấp vào nút Chọn tập tin để chọn tập tin đó. Sau đó bạn có thể xoay các trang đơn, nhiều trang hoặc tất cả trang thật dễ dàng.

Sử dụng an toàn

Tất cả các tập tin PDF được tải lên sẽ bị xóa vĩnh viễn 60 phút sau khi xử lý. Không ai có thể truy cập vào các tập tin này và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100%.

Xoay tập tin PDF online miễn phí

Dịch vụ PDF online này cho phép bạn dễ dàng xoay tập tin PDF miễn phí không giới hạn. Không cần đăng ký, không cần tải xuống và không có quảng cáo gây phiền nhiễu!

Xoay PDF mọi nơi trên mọi thiết bị

HiPDF là ứng dụng vận hành trên web, cho dù bạn sử dụng Windows, MacOS hoặc Linux đều không quá quan trọng. Với HiPDF, bạn có thể xoay tập tin PDF của mình ở mọi nơi, mọi lúc trên mọi thiết bị.