Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

Chia nhỏ PDF

Chia nhỏ tập tin PDF thành nhiều tập tin PDF theo phạm vi trang

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Hoàn tất tải lên
Tài liệu này có trang.

Đang chia nhỏ PDF

Tập tin PDF của bạn đã được chia nhỏ thành công!

Đang tải lên


Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật
Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý

Chọn các trang để tách (trực quan)
Chia nhỏ tập tin PDF từ trang đến
Chia nhỏ tập tin PDF thành các phần bằng nhau

  • {{ page.id }}

{{group}}x

Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chia nhỏ PDF

Chỉ cần kéo và thả tập tin PDF của bạn vào hộp bên trên hoặc thêm tập tin bằng cách nhấp vào Chọn Tập tin và xác định phạm vi trang. Máy chủ của chúng tôi sẽ chia nhỏ tập tin PDF của bạn thành nhiều tập tin PDF theo phạm vi trang được xác định ngay lập tức.

Quyền riêng tư của bạn được đảm bảo 100%

Tất cả các tập tin PDF mà bạn đã tải lên sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi trong vòng một giờ. Và chúng tôi đảm bảo hoàn toàn bảo mật cho tất cả tập tin được tải lên khi chúng tôi không lưu trữ, kiểm tra hoặc chia sẻ chúng.

Không cần đăng ký, không giới hạn và không quảng cáo

Không cần đăng ký. Trình chia nhỏ PDF online này cho phép bạn chia nhỏ một tập tin PDF theo phạm vi trang từ tập tiin PDF miễn phí không giới hạn. Không có quảng cáo gây phiền.

Hỗ trợ nhiều nền tảng

Công cụ chia nhỏ PDF online này hoạt động trên trình duyệt. Điều đó có nghĩa là dù bạn sử dụng hệ điều hành nào: Windows, Mac và Linux, bạn đều được hỗ trợ.