Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

GIF sang PDF

Chuyển đổi ảnh GIF sang PDF

  • {{ fileData.file.name | subLengthStr(14) }}

{{ fileData.file.name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tập tin sau bị hỏng và không thể được chuyển đổ.

Tập tin sau bị hỏng và không thể chuyển đổi.

  • {{ failedFile }}
Chuyển đổi đã xong!

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển GIF sang PDF

Nhấp vào nút Chọn Tập tin để tìm và chọn hình ảnh GIF để tải lên hoặc chỉ cần kéo và thả trong khu vực thả. Các hình ảnh sẽ được chuyển đổi thành tập tin PDF để có thể tải xuống sau vài giây.

Chúng tôi giữ cho tập tin của bạn luôn an toàn

Ảnh GIF và tập tin PDF của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi vĩnh viễn sau một giờ. Không ai có thể truy cập các tập tin đó và độ an toàn tập tin của bạn được bảo vệ 100%.

Chuyển GIF sang PDF miễn phí

Không cần đăng ký. Không cần tải phần mềm máy tính. Với công cụ chuyển đổi PDF online này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi hình ảnh từ GIF sang tập tin PDF miễn phí, không bị giới hạn.

Hỗ trợ nhiều nền tảng

Trình chuyển đổi GIF sang PDF hoạt động trên trình duyệt, tức là nó hỗ trợ tất cả các loại hệ điều hành và trình duyệt phổ biến: Chrome, IE, Firefox và Safari.