Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

JPG sang PDF

Chuyển đổi ảnh JPG sang PDF

  • {{ fileData.file.name | subLengthStr(14) }}

{{ fileData.file.name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tập tin sau bị hỏng và không thể được chuyển đổ.

Tập tin sau bị hỏng và không thể chuyển đổi.

  • {{ failedFile }}
Chuyển đổi đã xong!

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển JPG sang PDF

Kéo và thả hình ảnh JPG của bạn vào hộp ở trên và máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển chúng sang PDF giúp bạn. Sau đó, bạn chỉ cần tải xuống và lưu vào máy tính của bạn.

Bảo vệ sự bảo mật tập tin

Các tập tin JPG và PDF của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ chuyển đổi. Không ai có quyền truy cập các tập tin đó và quyền riêng tư được đảm bảo.

Chuyển JPG sang PDF miễn phí

Bạn không bắt buộc phải đăng ký hoặc tải phần mềm máy tính. Bạn có thể sử dụng dịch vụ online này để chuyển hình ảnh JPG sang tập tin PDF với chi phí bằng không.

Hoạt động trên tất cả thiết bị

Hipdf là một ứng dụng trên web dựa trên trình duyệt. Nó hoạt động hoàn hảo trên tất cả các thiết bị và trình duyệt phổ biến: Chrome, IE, Firefox và Safari.