Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

eSign PDF

Ký tên PDF bằng chữ ký điện tử

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Đang xử lý

Hoàn thành! Tài liệu đã chỉnh sửa hiện đã sẵn sàng để tải xuống.

Đang tải lên


Loading...

Preparing...

Tập tin đã được bảo mật
Tập tin này được bảo vệ bằng mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu để chúng tôi có thể mở.

Đang xử lý

{{sbutitle}} {{atitle}}

Cách ký tên vào một tập tin PDF

Nhấn "Chọn tập tin" để chọn và tải lên tập tin PDF từ thiết bị cục bộ của bạn. Bạn cũng có thể kéo và thả vào ô ở trên. Tiếp theo, tạo chữ ký điện tử của bạn bằng cách chỉ cần gõ tên của bạn với kiểu chữ viết tay được chọn hoặc bằng cách vẽ bằng bàn điều khiển chuột hoặc chuột của bạn. Sau đó, đặt chữ ký ở vị trí mong muốn trên tài liệu của bạn.

Chữ ký trực tuyến bảo mật

Cả trang web và việc chuyển đổi tập tin đều được bảo vệ nghiêm ngặt bằng cấp độ mã hóa SSL cao nhất. Tất cả các tập tin đều bị xóa vĩnh viễn sau 1 giờ khỏi máy chủ của chúng tôi.

Tạo chữ ký trực tuyến dễ dàng

Có 3 phương pháp để tạo chữ ký trên Hipdf: 1. Nhập tên của bạn và chọn kiểu chữ viết tay bạn thích nhất. 2. Vẽ chữ ký của bạn bằng bản điều khiển hoặc chuột của bạn. 3. Tải lên hình ảnh chữ ký của bạn.

Chữ ký điện tử dựa trên đám mây

Ứng dụng online miễn phí này hoạt động trên máy chủ. Bạn sẽ không cần tải xuống và cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng ký tên nào.