TIFF sang PDF

Chuyển đổi ảnh TIFF và TIF thành PDF

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

  •  

    {{ fileData.file_name | subLengthStr(14) }}

Đang chuyển đổi

{{ fileData.file_name | subLengthStr(80) }}


Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tin sau bị hỏng và không thể ghép.

Tập tin sau bị hỏng và không thể ghép.

  • {{ failedFile }}

Done!

Bắt đầu lại

Cách chuyển TIFF sang PDF

Kéo và thả các hình ảnh TIFF bạn muốn thêm vào tập tin PDF hoặc chỉ cần nhấp vào nút Chọn tập tin. Máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển đổi sang tập tin PDF ngay trong một thời gian rất ngắn.

Chuyển đổi online an toàn

Tất cả hình ảnh TIFF và tập tin PDF của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi vĩnh viễn một giờ sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành. Không một ai có thể truy cập vào các tập tin đó và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ 100%.

Chuyển TIFF sang PDF miễn phí

Trình chuyển PDF online này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi hình ảnh TIF và TIFF sang tập tin PDF miễn phí mà không bị giới hạn. Không cần đăng ký hoặc cài đặt.

Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành

Trình chuyển đổi TIFF sang PDF của chúng tôi hoạt động trên tất cả các nền tảng. Bất kể bạn sử dụng hệ điều hành nào - Windows, Mac hay Linux.