Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

BMP sang PDF

Chuyển đổi ảnh BMP sang PDF

  • {{ fileData.file.name | subLengthStr(14) }}

{{ fileData.file.name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tập tin sau bị hỏng và không thể được chuyển đổ.

Tập tin sau bị hỏng và không thể chuyển đổi.

  • {{ failedFile }}
Chuyển đổi đã xong!

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển BMP sang PDF

Tải hình ảnh BMP của bạn lên bằng cách kéo và thả chúng vào hộp ở trên hoặc chỉ cần nhấp vào Chọn tập tin. Chúng tôi sẽ chuyển đổi chúng sang PDF ngay lập tức. Sau đó, bạn chỉ cần tải xuống.

An toàn là trên hết

Chúng ta đều quan tâm đến sự riêng tư. Đó là lý do tại sao các hình ảnh BMP và tập tin PDF của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi một giờ sua khi đã được chuyển đổi. Không ai có thể truy cập vào các tập tin đó và quyền riêng tư được đảm bảo 100%.

Chuyển BMP sang PDF miễn phí

Không cần đăng ký. Không cần tải phần mềm máy tính. Với công cụ chuyển đổi PDF online này, bạn có thể dễ dàng chuyển hình ảnh từ BMP sang tập tin PDF miễn phí và không gặp giới hạn nào.

Hoạt động trên tất cả hệ điều hành

Ứng dụng chuyển BMP sang PDF vận hành trên trình duyệt, có nghĩa là nó hoạt động trên tất cả các hệ thống. Bạn sử dụng Windows, Mac hoặc Linux đều không quan trọng. Một trình duyệt hiện đại là đủ rồi!