JPG sang PDF

Chuyển đổi ảnh JPG sang PDF

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

The file exceeds the maximum file size allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

The file exceeds the maximum number of pages allowed. Please feel free to use our desktop version.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên HiPDF Pro.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 100MB, vui lòng nâng cấp lên HiPDF Pro.

Không, cảm ơn

  •  

    {{ fileData.file_name | subLengthStr(14) }}

Đang chuyển đổi

{{ fileData.file_name | subLengthStr(80) }}


Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tin sau bị hỏng và không thể ghép.

Tập tin sau bị hỏng và không thể ghép.

  • {{ failedFile }}

Done!

Bắt đầu lại

Cách chuyển JPG sang PDF

Kéo và thả hình ảnh JPG của bạn vào hộp ở trên và máy chủ của chúng tôi sẽ chuyển chúng sang PDF giúp bạn. Sau đó, bạn chỉ cần tải xuống và lưu vào máy tính của bạn.

Bảo vệ sự bảo mật tập tin

Các tập tin JPG và PDF của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ chuyển đổi. Không ai có quyền truy cập các tập tin đó và quyền riêng tư được đảm bảo.

Chuyển JPG sang PDF miễn phí

Bạn không bắt buộc phải đăng ký hoặc tải phần mềm máy tính. Bạn có thể sử dụng dịch vụ online này để chuyển hình ảnh JPG sang tập tin PDF với chi phí bằng không.

Hoạt động trên tất cả thiết bị

HiPDF là một ứng dụng trên web dựa trên trình duyệt. Nó hoạt động hoàn hảo trên tất cả các thiết bị và trình duyệt phổ biến: Chrome, IE, Firefox và Safari.